برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

دانلود تحقیق در مورد دی اکسید کربن، دینامیکی، اندازه گیری

مختلف………………………………………………………………………………………………45 شکل 6-2 کشش سطحی دینامیکی اندازهگیری شده برای سیستم دی اکسید کربن- هپتان در فشار MPa447/3 و دماهای مختلف…………………………………………………………………………………………….45شکل 6-3 کشش سطحی دینامیکی اندازهگیری شده برای سیستم نیتروژن- هگزادکان در فشار MPa270/18 ودماهای مختلف……………………………………………………………………………………………………..46شکل ادامه مطلب…

No category

دانلود تحقیق در مورد اندازه گیری، دی اکسید کربن، دینامیکی

اظهارنامــه اينجانب فاطمه نیکخو (891096) دانشجوي رشته‌ي مهندسي شيمي (بدون گرایش)، دانشكده‌ي مهندسي شيمي، نفت و گاز اظهار مي‌كنم كه اين پايان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي كه از منابع ديگران استفاده كرده‌ام، ادامه مطلب…

No category

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان فارس

گيري ترکيبات فنلي و آنتي اکسيدان 3-7-1- اندازه‌گيري ترکيبات فنلي 3-7-1-1- مواد و وسايل لازمگياه خشک شده، استون، فولين، سديم‌کربنات، اسپکتروفوتومتر، لوله آزمايش، سرنگ هميلتون،. کامپيوتر, دستگاه HPLC مدل AGILENT سري 1200، ارلن، کاغذ صافي، ادامه مطلب…

No category

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از کتابخان، استان لرستان، نرم افزار

آنغوزه 91/99 % اسانس داشت که بيس1-متيلتيوپروپيل دي سولفيد(43/44)%، پروپنيل-sec-بوتيل دي سولفيد(73/25)%، 1-z پروپنيلsec بوتيل دي سولفيد(71/19)% و 1-پروپنيل sec بوتيل دي سولفيد(16/4 %) از ترکيب‌هاي عمده سولفيدي بودند. ترکيب‌هاي عمده اسانس F. lycia توسط ادامه مطلب…