مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- متغیرهای پژوهش

متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می گردد. به بیانی دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی گفته می گردد که می‌توان آن­ها را نظاره یا اندازه­گیری نمود و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن­ها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان‌دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر می باشد (دلاور، 1371).

در این پژوهش با در نظر داشتن اینکه به ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد می­پردازیم، معیارهای مالی مورد بهره گیری در مدل پژوهش به مقصود رتبه بندی شرکت­های بورسی را معرفی می­کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری

در این پژوهش چهار معیار بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هر سهم و سود هر سهم به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن سود انتخاب شده می باشد. دلیل عمده برای انتخاب بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام به‌عنوان متغیرهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت این می باشد که، این نسبت‌ها با استراتژی شرکت و عملکرد مدیریت ارتباط مستقیم دارند. به عنوان مثال، 80 درصد پژوهش‌هایی که به مطالعه عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند، “بازده دارایی‌ها” را به‌عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب نموده‌اند(ولف[1]، 2003؛ 156).

این تقسیم­بندی از پژوهش یالشین (2012) انتخاب شده می باشد.

3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش

همانطور که قبلاً و در فصل دو تصریح کردیم، هدف سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش، کاستن از عدم وجود همسویی بین اهداف نمایندگان و مالکان می­باشد. به علاوه، طرفداران سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش می­گویند که یک پاسخ خیلی خوبی به هر دو مشکل مطرح شده در تئوری نمایندگی پیدا کرده­اند تا بدین وسیله موجب شوند فکر و رفتار مدیران، همسویی بیشتری با فکر و رفتار مالکان پیدا می­کند.

به علاوه، به مقصود ارزیابی دقیق­تر، صرفاً نمی­توان به متغیرهای حسابداری اتکاء نمود و نسبت­های مهم اقتصادی نیز مد نظر قرار گرفته­اند. با در نظر داشتن این توضیحات و مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد همچون یالشین و همکاران (2012) معیارهای مالی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن ثروت انتخاب شدند.

اضافه براین، هریک از این متغیرها در پژوهش­های متعددی برای ارزیابی عملکرد  شرکت­ها به کار   رفته­اند، که به گونه جداگانه برای هر متغیر اظهار می­گردد؛

ارزش افزوده اقتصادی: استیوارت (1991)، یومورا (1996)، فرناندز (2001)، یالشین و همکاران (2012)

ارزش افزوده بازار: استیوارت (1991)، دی­ووت (2005)، لی و کیم (2009)، یالشین و همکاران (2012)،

ارزش افزوده نقدی: مجازی و اسکویی (2007)، یالشین و همکاران (2012)

[1] Wolfe

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید