عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی

تأمین مالی از طریق بدهی‌هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. در واقع بدهی‌های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می‌باشند (نیسیم و پنمن[1]، 2003، 32).

بدهی‌های عملیاتی را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:

الف) بدهی‌های عملیاتی قراردادی

ب) بدهی‌های عملیاتی برآوردی

2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی

بدهی‌هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به گونه نمونه، حساب‌های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای می باشد که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده می باشد. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده می باشد (گراهام، 2000، 45).

2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)

زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود را به فروش می‌رساند، حساب‌های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه می باشد) افزایش می‌یابد. زمانی بدهی به وجود می‌آید که شرکت با بهره گیری از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب‌های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (کارلسون و همکاران، 2006، 38).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:

1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می‌نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن می باشد تاریخ همه فروش‌ها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته می باشد را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.

2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز اظهار می گردد، مدت زمانی می باشد که به خریدار داده می گردد تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.

3) تخفیفات نقدی : گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می‌کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (کایهن و تیتمن، 2007، 68).

2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری

از آن‌جا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه می باشد، بایستی شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی‌ربط مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف بهره گیری نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تعبیر می گردد. دوم، اگر شرکتی با در نظر داشتن شرایط اعتبار، کالایی را بخرد اما نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پایین می آیدو پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می گردد (جهانخانی و پارسیان، 1386).

2-5-1-1-2 هزینه عدم بهره گیری از تخفیف

اگر شرکتی از تخفیف اعطایی بهره گیری نکند، از بابت اعتباری که از آن بهره گیری نکرده می باشد متحمل هزینه ای نخواهد گردید؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد گردید. زمانی که شرکت از تخفیف بهره گیری می کند، در طی دوره مقرر هیچ نوع هزینه ای از بابت بهره گیری از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد گردید. اما اگر تخفیفی اعلان گردد و شرکت از آن بهره گیری نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته می باشد) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی می باشد (چنگ و داسکوپتا، 2009، 85).

2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت

این عنوان به اقدامی اطلاق می گردد که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می‌توانست بدون بهره گیری از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.

چنین عملی به منزله بهره گیری طولانی‌تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده می باشد و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می گردد که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد گردید که در آینده بتواند از اعتباری تجاری بهره گیری کند و چه بسا مجبور گردد خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (آلتی، 2006، 34).

2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی

همان گونه که گفته گردید، اعتبار تجاری مانند منابع تأمین مالی و هم زمان می باشد و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی می باشد. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد گردید که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می گردد و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین می باشد. بهره گیری کردن از اعتبارات تجاری مانند روش‌هایی می باشد که شرکت‌ها به آن وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می‌کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386).

2-5-1-2 اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن‌ها، اسناد وعده دار می‌باشد. اسناد پرداختنی می‌توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولاً به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387).

1 – Nissim& Penman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید