عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا می گردد؟

گزارش های مالی اساسا برای صاحبان سهام، سایر سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بستانکاران تهیه و ارائه می گردد. اما کارکنان، مشتریان، ارگانهای دولتی و سایرین نیز به نحوی بهره گیری کننده گزارش های مالی  می باشند. تصمیمات سرمایه گذاران اساسا در ارتباط با خرید، فروش یا نگهداری سهام اتخاذ  می گردد و تصمیم گیری های اعتباردهندگان اساسا به افزایش مدت و اندازه اعتبار اعطائی به واحد تجاری مربوط می‌‌گردد. البته صاحبان سهام در مورد ادامه کار، تشویق یا عزل مدیریت و همچنین تصویب یا رد پیشنهادهای ارائه شده در زمینه ایجاد تغییرات عمده در خط مشی واحد تجاری نیز تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند. هدف های افشای اطلاعات برای کارکنان، مشتریان و سایرین به گونه مشخص تدوین نشده می باشد. اما فرض بر این می باشد که اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، برای سایرین نیز مفید می باشد. (عالی ور،1365،2)

اگر کسی سهامداران و سایر سرمایه گذاران را به عنوان گروه مناسب در حسابداری تعیین کند، سپس افشا در گزارشات مالی را می توان به عنوان ارائه ی اطلاعات لازم برای عملیاتی مطلوب بازارهای موثر سرمایه تعریف نمود و این به آن معنی می باشد که بایستی اطلاعات کافی ارائه گردد تا امکان پیش بینی جریان سود سهام و تغییرات عواید آینده در بازار وجود داشته باشد و تاکید بایستی بر سرمایه گذاری های پیشرفته و تحلیلگران مالی باشد. به هرحال همه ی سرمایه گذاران به دنبال اطلاعاتی جهت ارزیابی ریسک نسبی شرکت های خود برای کسب سهام مختلف بوده و آن هم به دنبال ترکیبی از سرمایه گذاری که با فواید ریسک سرمایه گذاری مطابقت داشته باشد. اعتباردهندگان در موسسات دولتی معمولا قدرت جمع آوری اطلاعات ممکن مورد نیاز خود را دارند. (کرباسی یزدی،377،1386)

2-3-5- چه اندازه از اطلاعات لازم می باشد تا افشا گردد؟

صفت کافی، مناسب و کامل ویژگی هایی می باشد که اغلب برای توصیف افشا اظهار می گردد. در نوشتارهای حسابداری و حسابرسی نیز با در نظر داشتن برداشت هریک از نویسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشای کافی[1]، افشای مناسب[2] یا افشای کامل[3] تصریح شده می باشد. اما متداولترین نظریه در مورد افشا، افشای کافی می باشد که گویای حداقل افشای مورد نیاز می باشد و یا به تعبیری دیگر مفهوم افشای کافی اظهار کننده این موضوع می باشد که صورت های مالی نباید گمراه کننده باشد، هماهنگی دارد. ویژگی های مناسب و کامل بیشتر مفاهیم مثبت هستند. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که بایستی با کلیه بهره گیری کنندگان بالقوه، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد گردد. افشای کامل حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونه ای می باشد که صورت های مالی تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد تجاری را نشان دهد. بعضی صاحب نظران عقیده دارند که افشای کامل اطلاعات مالی حتی اگر احتمال رود که به ارائه‌ی صورت های مالی پیچیده منجر می گردد، بایستی رعایت گردد. از طرف دیگر بعضی افشای کامل را به دلیل این که ممکن می باشد به مفهوم ارائه ی اطلاعات زائد و غیرضروری تعبیر نمود، برداشتی نامناسب می‌دانند. البته این واقعیت را نباید صرف نظر کرد که ارائه ی اطلاعات بسیارزیاد از این جهت می تواند زیان آور باشد که اطلاعات جزئی و کم اهمیت ممکن می باشد باعث گردد که اطلاعات اصلی و بااهمیت تحت الشعاع واقع و حتی پنهان گردد و در نتیجه تفسیر صورت های مالی با مشکل مواجه گردد. به اظهار دیگر، اگر چه لازم می باشد صورت های مالی به نحو کامل ارائه گردد، اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و با ماهیتی بی اهمیت باشد، زیرا ممکن می باشد توجه بهره گیری کنندگان صورت های مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه، رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته گردد.

به هرحال اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت می باشد بایستی به گونه ای مناسب، کافی و کامل افشا گردد تا مفهوم و قابل درک باشد. به گونه کلی می توان گفت اگر حذف اطلاعات معینی باعث گردد که صورت های مالی گمراه کننده گردد، افشای آن اطلاعات ضروری می باشد. لازم به تذکر می باشد که ویژگی های افشا، علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمی، اطلاعات غیرکمی را نیز شامل می گردد. مثلا بهره گیری کنندگان صورت های مالی ممکن می باشد اطلاعاتی که بتواند مفروضات مدیریت را درمورد معیارهای به کاررفته در برآورد اندازه مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک تاسیسات و ماشین آلات توصیف کند، مفید تشخیص دهند. در هر صورت، اندازه اطلاعاتی که مستلزم افشا می باشد، را نمی توان بدون داشتن آگاهی کافی در مورد مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران تعیین نمود. (عالی ور،1365، 3)

در حالی که افشای اطلاعات مالی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه توسط سرمایه گذاران، امری حیاتی می باشد، اما تجربیات گذشته و مطالعه های انجام شده در کشورهای مختلف نشان دهنده این واقعیت می باشد که واحدهای تجاری بدون فشارهای دولت و الزامات حرفه ای اصولا تمایلی به افزایش اندازه افشای اطلاعات مالی نداشته و ندارند. در سال های اخیر نهادهای حرفه ای و بورس های اوراق بهادار در بسیاری از کشورها فشارهای زیادی به واحدهای تجاری به ویژه شرکت های سهامی در جهت بهبود کیفیت و افزایش کمیت اطلاعاتی که بایستی افشا گردد وارد کرده اند.( هدایت تبار ،1389)

[1]. Adequate

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Proper

[3]. Full

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید