عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- نتایج کلی پژوهش

 با در نظر داشتن نتایج فرضیه‌‌ها بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست اما شواهدی از وجود ارتباط معنادار بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل نظاره نشد. نتایج فرضیه سوم با پیشینه نظری، پیشینه تجربی و پژوهش البرینگ و همکاران (2013) مطابقت دارد اما نتایج فرضیه‌های اول، دوم و چهارم با پیشینه نظری، پیشینه تجربی و پژوهش البرینگ و همکاران (2013) مغایرت دارند. وجود این مغایرت (عدم وجود ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل شرکت) می‌تواند به این دلیل باشد که اکثر شرکت‌ها در طی دوره مورد مطالعه این پژوهش حداقل یک‌بار اقدام به تجدید ارائه نمود‌ه‌اند، پس پیامدهای منفی تجدید ارائه بر بعضی از شاخص‌های رشد را نمی‌توان به‌صورت واضح و شفاف اندازه‌گیری نمود. تجدید ارائه در صورت‌های مالی شرکت­های ایرانی به‌گونه‌ای رایج شده می باشد که از تعدیلات سنواتی به­عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می­گردد و به ندرت می‌توان شرکتی را پیدا نمود که در طی سالیان متمادی اقدام به تجدید ارائه نکرده باشد. به نظر می‌رسد این افزایش تجدید ارائه به‌گونه‌ای فراگیر شده می باشد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، حسابرسان و محققان تجدید ارائه را یک امر معمول و عادی تلقی می‌کنند در صورتی‌که تجدید ارائه اثرات مخربی به‌جا خواهد گذاشت، به‌عنوان نمونه در سال 1387 یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز کشور علیرغم سودآوری در سال مالی 1387 با انجام تعدیل سنواتی، سود قابل تخصیص را کاهش داد و هیچ‌گونه سودی به سهام‌داران تخصیص نداد. ارزش بازار سهام این شرکت در آن مقطع معادل 10 درصد ارزش بازار بورس تهران بوده می باشد این موضوع موجب سؤالات جدی برای سهام‌داران شرکت شده بود (طاهرخانی، 1388).

نتایج فرضیه‌ها نیز نشان می‌دهند که اهرم مالی و سود تقسیمی با اکثر شاخص‌های رشد شرکت ارتباط معکوسی دارند، یعنی هرچه نسبت بدهی و سود تقسیمی شرکت افزایش یابد، رشد شرکت کاهش خواهد پیدا نمود. همچنین اندازه و سودآوری شرکت با شاخص‌های رشد ارتباط مستقیمی دارند، یعنی با افزایش اندازه و سودآوری شرکت، رشد شرکت نیز افزایش خواهد پیدا نمود. با در نظر داشتن آمار توصیفی به‌گونه متوسط 73 درصد از شرکت‌های عضو نمونه اقدام به تجدید ارائه صورت‌های مالی کرده‌اند. همچنین میانگین متغیرهای وابسته نشان‌دهنده آن می باشد که متوسط رشد قابل‌تحمل، رشد فروش، رشد سود خالص و رشد دارایی‌های شرکت‌های عضو نمونه به ترتیب برابر با 51، 21، 30 و 17 درصد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سؤال پژوهش:

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ می باشد:

  1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  2. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  3. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  4. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید