عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استقراض یکی از منابع اصلی برای تأمین واحد انتفاعی می باشد. منابع تأمین وجه در استقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی‌های مالی از طریق استقراض برای تأمین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می‌باشند. این‌گونه بدهی‌ها برگرفته از فعالیت‌های مالی بوده و معمولاً در بازار سرمایه مبادله می شوند، در صورتی که بدهی‌های عملیاتی از فعالیت‌های عملیاتی ناشی می‌شدند. در واقع بدهی‌های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه واممی باشند (نیسیم و پنمن، 2003، 61).

بدهی‌های مالی را می‌توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم نمود. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه‌ی بهره نیز پایین‌تر محاسبه می گردد.

2-6-1 بدهی‌های مالی کوتاه مدت

بدهی‌های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی‌های جاری مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. معمولاً مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده بایستی به فکر تأمین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تأمین مالی تصمیم گیری کند (لیمون و همکاران، 2008، 44).

2-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)

اوراق تجاری که شرکت‌های تولیدی و عمده فروشی منتشر می‌کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت‌های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکت‌های تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی بهره گیری می‌کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانک‌ها) نیز منتشر می‌کنند. عمده‌ترین شرکت‌هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می‌کنند عبارتند از: شرکت‌های بیمه، صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری و صندوق‌های بازنشستگی (جهانخانی و پارسیان،1386، 47).

2-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی

چندین عامل باعث می گردد که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به تبیین زیر هستند:

1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی‌دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، اما اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده‌شان نیستند.

2- می‌توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن‌ها) را به گونه ای تنظیم نمود که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.

3- می‌توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین نمود؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی در خواهد آمد.

4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام‌های کوتاه مدت بانک‌ها، کمتر می باشد.

  • زمانی که بانک‌ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می‌گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری می باشد (همان منبع، 104).

2-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت

یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت‌ها، وام‌های کوتاه مدتی می باشد که از بانک‌های تجاری می‌گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی هست، هیچ یک نمی‌توانند جانشین وام‌های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام‌های یک ماهه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرند باشند (لیو، 2009). سیاست بانک‌ها در حفظ ارتباط با مشتری از علت های عمده بهره گیری شرکت‌ها از وام‌های بانکی می باشد. بانک‌ها با ایجاد این نوع ارتباط به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت‌ها درمی آیند (جهانخانی و پارسیان،1386، 63).

نرخ بهره ای که بانک‌ها از بابت طرح‌های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می‌گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) می باشد. از آن‌جا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی می باشد، نمی‌توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین نمود، اما نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام‌های بانکی کمتر می باشد (کوون و کالی، 1993، 72).

2-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی

بعضی از شرکت‌ها، حساب‌های دریافتنی خود را وثیقه قرار می‌دهند و وام‌های کوتاه مدتمی گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب‌های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می‌دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ما را مورد مطالعه قرار می‌دهد و صورت حسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می‌دهد. پس از اینکه شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم بایستی این قرض ادا گردد. بانک‌های تجاری و شعبات آن‌ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام‌هایی اقدام می‌کنند (همان منبع، 122).

وام‌هایی که شرکت‌ها با وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتنی می‌گیرند از وام‌هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن‌ها داده می گردد گران‌تر تمام خواهد گردید و این شرکت‌ها از نظر بانک‌های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند (هواکیمان و همکاران، 2001، 46).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری