مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-8-1-4- سود هر سهم

 یکی دیگر از عوامل مهم برتری سهم، اندازه سودآوری آن می باشد. با در نظر داشتن اینکه تعداد سهام چاپ گردیده از سوی شرکت ها متفاوت می باشد، اندازه سودآوری هر سهم را با نسبت سود هر سهم می­سنجند. با محاسبه­­ این رقم سودی که یک شرکت در یک دوره­ مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده می باشد، مشخص   می­گردد (یحیی زاده­فر و همکاران: 110).

درحقیقت اطلاعات مربوط به پیش بینی سود سهام، تشکیل دهنده انتظارات بازار می باشد. مطالعه­ها نشان می­دهد که از دیدگاه بازار دستیابی به سود پیش بینی شده نشانه­ای از سودآوری منظم و پایداری سود در آینده می باشد. سهامداران از پیش بینی سود سهام به عنوان یک منبع شناخته شده­ای بهره گیری می کنند و از این طریق انتظاراتشان را در ارتباط با سودهای آینده شرکت نشان می دهند. پیش­بینی سود هر سهم از ارکان با اهمیت سرمایه­گذاری محسوب می­گردد و در بیشتر موارد غیر از اساسی روشهای انتخاب سهام می باشد (ایزدی نیا و علینقیان،1389).

EPS=             (تعداد سهام عادی چاپ گردیده / سهم سهام ممتاز – سود پس از کسرمالیات)

معیارهای مالی فوق از دیدگاه حداکثر کردن سود به اهداف شرکت نگاه می­کنند. پس نقاط ضعف و قوت سود حسابداری برای این معیارهای مالی نیز صادق می باشد.

الف) نقاط قوت سود حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این می باشد که سود مزبور توانسته می باشد در طی زمان همواره سربلند بماند. کوهلر[1] در تأیید چنین دیدگاهی می­گوید: موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران، بلکه به دلیل اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سوداگران می باشد.

دیدگاه دوم: از آنجا که سود حسابداری مبتنی بر معامله­های واقعی و حقیقی می باشد، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می­گردد و از اینرو اصولا قابل تأیید می­باشد. اعتقاد طرفداران بهره گیری از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری بایستی واقعیت­ها را (نه ارزشها) را گزارش نماید باعث می­گردد که عینیت این سود مورد تأیید قرار بگیرد.

دیدگاه سوم: سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی (ثبت) درآمد به شاخص محافظه­کاری پایبند باقی می­ماند. به اظهار دیگر در محاسبه گزارش سود (از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش و تنها شناسایی سودهای غیرعملیاتی تحقق یافته) دوراندیشی بصورت معقول، متجلی می­گردد.

دیدگاه چهارم: سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند می باشد. بویژه در گزارشگری در مورد مباشرت (بهره گیری مدیریت از دارایی­هایی که در اختیار او قرار گرفته می باشد) (پارسائیان، 1381 ص 528-524).

ب) نقاط ضعف سود حسابداری

یک دیدگاه این می باشد که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری   نمی­تواند ارزش فروش تحقق نیافته دارایی­ها را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده­اند شناسایی نماید. این ویژگی باعث می­گردد که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا نمود.

دلیل دوم این می باشد که با در نظر داشتن روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه­ها تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می­کند.

سوم اینکه تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می­گردد که نتوان داده­ها را درک نمود. زیرا داده­ها گمراه کننده می­شوند. نمونه  قابل ذکر در این مورد بی­فایده بودن نسبت­های مبتنی بر صورتهای مالی که با رعایت این اصول محاسبه می­شوند می­باشد (پارسائیان، 1381، ص 524-528).

[1] Kohler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید