عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد

افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی نه تنها برای سهامداران مهم می باشد بلکه از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش­ها و نیز اندازه پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می­گردد و حق مسلم آنها می باشد، مهم می باشد، همچنین از نظر دولت­ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه­ منابع، توزیع عادلانه­ درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت­های اقتصادی و از نظر بانک­ها و موسسات مالی- اعتباری نیز به مقصود اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه­ تسهیات اعطایی از نظر نرخ و اندازه مهم فراوانی می باشد (ملکیان و اصغری، 1385: 25).

سرمایه­گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هر یک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد توجه قرار می­دهند. تحلیل­های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی­ها و نسبت­های سودآوری مثل بازدهی دارایی­ها (سود خالص به جمع  دارایی­ها) معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می باشد، حال آن که از نظر سرمایه­گذاران، نسبت­های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه و سود هر سهم و شاخص­های بازار مثل نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و یا سود تقسیم شده­ی هر سهم، معیار عملکرد واحد تجاری می­باشد و معیار عملکرد واحد تجاری از نظر اعتباردهندگان، نسبت­های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت­های پوشش بهره می باشد (شه­رضایی، 1383: 22).

در به وجودآمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر تأثیر ویژه­ای داشته­اند:

الف( حداکثر کردن سود

این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود توجه دارد. هندریکسن[1] و ون­بردا[2] از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نام برده و عقیده دارند عملیات کارای یک واحد تجاری بر طریقه پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر می­گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارایی مدیریت آن شرکت می­کنند. یکی از مصادیق کارایی مدیریت بهره گیری از منابع موجود در شرکت می­باشد که در نهایت باعث افزایش بازدهی صاحبان سهام می­گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می­گردد و ارزیابی کارایی به بهره گیری بهینه از منابع در عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود شده می باشد مربوط می­گردد. در تغییر گسترده اقتصادی کارایی به ترکیب عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می­کند (هندریکسن، 1992: 143).

مطالعه­های تجربی نیز نشان داده می باشد که سود گزارش شده هر سهم بر قیمت بازار سهام تاثیر داشته می باشد و بین قیمت اوراق بهادار و سود حسابداری ارتباط هست ( حیدری 1383: 19). البته هندریکسن اعتقاد دارد که بین سود و قیمت سهام همبستگی کاملی وجود ندارد. این به دلیل آن می باشد که مجموعه نامحدودتری از اطلاعات مانند وقوع جنگ، تغییر نرخ اوراق بهادار و… قیمت سهام را تحت تاثیر قرار      می­دهند. یک ایراد دیگر وارد بر سود این روش بر محاسبه سنتی آن وارد شده می باشد. در این راستا و به لحاظ عدم کفایت گزارش سود، هندریکسن تهیه گزارش جریان وجوه نقد را پیشنهاد می­دهد. علت های دیگر نیز بر عدم کفایت به حداکثر رساندن سود ارائه شده می باشد. در اینجا به بعضی از آنها تصریح می­کنیم: ممکن می باشد شرکت با سرمایه­گذاری در فعالیتها و طرحهای مخاطره آمیز، سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا، این اقدام باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران گردد. دیگر اینکه، شرکتها می­توانند از طریق افزایش سرمایه یا استقراض، اقدام به سرمایه­گذاری کنند که این موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن گردد، اما نرخ بازده این سرمایه­گذاریها کمتر از هزینه منابع مالی بکار رفته باشد که در آن صورت، سود هر سهم و در نتیجه ارزش شرکت کاهش پیدا خواهد نمود. بنا بر علت های ذکر گردیده می­توان نتیجه گرفت که توجه صرف به سود حسابداری در ارزیابی عملکرد واحد تجاری و ارزش­گذاری سهام آن، گمراه کننده می­باشد و برای این هدف نیاز به معیارهای دیگری می باشد.

ب) حداکثر کردن ثروت

هدف ثانوی که معمولا شرکتها با آن روبرو هستند، حداکثر کردن ارزش شرکت در درازمدت می­باشد. این هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح می­گردد. البته مقصود از ثروت، “خالص ارش فعلی شرکت” می­باشد. در حقیقت به جای تاکید بر سود به عنوان یک هدف، تاکید بر سود حاصل از ارزش شرکت مدنظر می باشد . طبیعتا یک ارتباط متقابل بین ارزش فعلی شرکت و ارزش آن در بلندمدت هست (وکیلی فرد، 1375). سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی بیشتر می­باشند. لذا به همین مقصود با قبول ریسک سرمایه­گذاری در سهام شرکتها اقدام به سرمایه­گذاری در آنها می­کنند که طی آن جهت کسب امکان مصرف بیشتر در آینده مصرف فعلی را به تعویق می­اندازند و چنانچه نرخ بازده یک سرمایه­گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد، ثروت وی افزایش پیدا خواهد نمود.

[1] – Hendriksen

[2] – Van Berda

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری