عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی

 به‌طورکلی، اطلاعات به‌مثابه آگاهی یا دانشی می باشد که شناخت بهره گیری­کنندگان را شکل داده یا تغییر می­بخشد و درنهایت به تصمیم­گیری آگاهانه و یا به بازنگری در تصمیم­های اتخاذشده در گذشته، منجر می­گردد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386: 1). از دیدگاه نیازهای بهره گیری­کنندگان، گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند به‌وسیله فراهم کردن اطلاعات مربوط برای بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، تأثیر بسیار مهمی اعمال می­کند (آن[1]، 2009: 44). صورت‌های مالی محصول نهایی سیستم­های حسابداری و گزارشگری برون‌سازمانی شرکت­ها می باشد که پس از اندازه­گیری در اختیار عموم قرار می­گیرند (باشمن و اسمیت[2]، 2001: 2).

آن (2009) با اظهار این­که جریان درست اطلاعات در بازار سرمایه، به­عنوان موتور محرکه اقتصاد، منجر به اتخاذ تصمیم‌های صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­گردد و نهایتاً، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می­آورد؛ گزارشگری مالی را به­عنوان یک ابزار ارتباطی اصلی بین یک شرکت و گروه­های مختلف ذی­نفع در شرکت (برای نمونه، سهام‌داران، بستانکاران، کارکنان و …) معرفی می­کند (آن، 2009: 44).

ولک[3] و همکاران (2004) عقیده دارند که هدف­های گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته­های اطلاعاتی بهره گیری‌کنندگان برون­سازمانی سرچشمه می­گیرد. به اعتقاد آن‌ها هدف اصلی گزارشگری مالی، اظهار آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص برون‌سازمانی برای اتخاذ تصمیم‌های مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد.

بر اساس بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران (1376)، صورت­های مالی‌، بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. همچنین هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران (1376) بر این عقیده می باشد که:

هدف کلی گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه‌گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری­کنندگان برون‌سازمانی را در قضاوت و تصمیم­گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران، 1376: بند 40).

فاستر[4] (1986) معتقد می باشد که اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه دو تأثیر کلی اعمال می­کند (فاستر، 1986: 300):

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تأثیر سرمایه­گذار فردی[5]: تمرکز این تأثیر بر انتخاب پرتفویی از اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایه­گذاری برای یک فرد، شرکت یا مؤسسه می باشد.
  2. تأثیر تجمعی (گروهی) در بازار[6]: تمرکز این تأثیر بر قیمت­گذاری تعادلی اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایه­گذاری می باشد. این تأثیر، شامل قیمت­گذاری نسبی و مطلق اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایه­گذاری می باشد.

[1]. An

[2]. Bushman & Smith

[3]. Wolk

[4]. Foster

[5]. Individual investor role

[6]. Aggregate market role

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال پژوهش:

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ می باشد:

  1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  2. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  3. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  4. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید