مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

این پژوهش به اجرای دو مدل جدید ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو می­پردازد. سپس به مطالعه تطبیقی نتایج دو مدل می­پردازد. در فصل قبل آغاز تعریفی از پژوهش ارائه گردید. سپس با تعریف فرضیه، فرضیه­های پژوهش اظهار گردید که منجر به تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد مالی پژوهش، شامل دو دسته معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش گردید. بعد از آن جامعه آماری و روش گردآوری داده­ها اظهار ­گردید. در نهایت در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها به اظهار مدل مورد بهره گیری در پژوهش، روش­های آزمون فرضیات، روش AHP، روش تاپسیس، شامل مراحل آن و مزایا و معایب این روش، روش ویکور و مراحل اجرای این روش پرداختیم. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها می­پردازیم.

 4-2- معیارهای مالی پژوهش

معیارهای مالی مورد بهره گیری در این پژوهش شامل دو دسته معیارهای مالی مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می­باشد. معیارهای مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی می­باشند. معیارهای سنتی حسابداری نیز شامل سود هر سهم، بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به درآمد هر سهم می­باشند. در فصلهای گذشته در مورد مبانی انتخاب این معیارها و روش انتخاب آنها بحث کردیم.

4-3- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طی دوره زمانی 1386 الی 1390 تشکیل می­گردد که شرایط زیر را داشته باشند:

 1. تا پایان اسفند ماه سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 2. سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 3. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
 6. شرکت­ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره‌های مورد نظر تغییر داده باشند.
 7. شرکت­ها نباید در طی دوره‌های مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
 8. اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386الی 1390 به گونه کامل ارائه کرده باشد.
 9. جزء شرکت­های سرمایه­گذاری نباشد.
 10. صنایع انتخاب شده غیر از 10 صنعت برتر بورس اوراق بهادار باشد.

با در نظر داشتن محدودیت­های اعمال شده تعداد 66 شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکت­ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزارهای دنا سهم، صحرا و تدبیر پرداز جمع­آوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

 1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
 2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری