مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8-8 تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی (تئوری ترجیحی)

بر اساس این تئوری، شرکت‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتبی را که پیامد وجود اطلاعات نامتقارن می باشد، طی می‌کنند. بر اساس این تئوری شرکت‌ها روش‌های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، استقراض را به انتشار سهام مرجع می‌دانند. از دلایلی که مدیران را ترغیب به این نوع تأمین مالی می کند، می‌توان به هزینه های انتشار تصریح نمود. تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می کند و در صورتی که نیاز به تأمین مالی خارجی باشد، هزینه انتشار اوراق بدهی به مراتب کمتر از سهام می باشد. از طرف دیگر، تأمین مالی از طریق سهام، ممکن می باشد منافع سهامداران قبلی را کاهش دهد (مشایخ و شاهرخی، 1385، 84).

در این تئوری، هیچ ترکیب بهینه ای از انواع بدهی و سهام از قبل تعریف نشده و وجود ندارد. زیرا دو نوع حقوق مالکانه هست: داخلی و خارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر؛ لذا نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تأمین مالی خارجی را منعکسمی سازد (بریلی و مایزر[1]، 1383، 94).

تئوری ترجیحی پدیده جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل شرکت‌ها همواره به این فکر بوده‌اند که چگونه برای پرهیز از گرفتار شدن در چرخه تشریفات و مقررات بازار سرمایه، از منابع داخلی خود بهره گیری نمایند (جنسن و مکلینگ، 1986، 91). برای مثال گوردون رفتار سلسله مراتبی را در مطالعات دقیق خود نظاره نمود، اما با انتشار مقاله نیکولاس ماژولف و استوارت[2] در سال 1984 ارجحیت تأمین مالی داخلی و گریز از صدور اوراق سهام جدید به عنوان یک رفتار مدیریتی که برخلاف منافع سهامداران تلقی می‌گردید، در نظر گرفته گردید.

مقاله مذکور نشان داد مدیرانی که صرفاً در راستای منافع سهامداران اقدام می‌کنند، منطقاً تأمین مالی را از طریق منابع داخلی ترجیح می‌دهند و اگر به دنبال منابع مالی خارجی باشند، صدور اوراق بهادار دارای ریسک کمتر را انتخاب می‌کنند (اسماعیل زاده مقری، 1383، 52).

این تئوری بازتاب‌های مهمی را به دنبال دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

  1. برای شرکت‌ها نسبت بدهی مطلوب وجود ندارد.
  2. شرکت‌های سودآور، معمولاً کمتر به استقراض روی می‌آورند.
  3. شرکت‌ها متمایل به انباشت وجه نقد هستند.

تئوری هزینه های نمایندگی که بر اساس این تئوری، در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می گردد: 1) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام 2) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شرکت. با اتکا به به همین تئوری می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و      هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب و بهینه سرمایه دست پیدا نمود (باقر زاده، 1382، 100).

همچنین در این تئوری موارد زیر بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد:

  1. زیرا مدیریت در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی از اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، پس زمانی که دریابد ارزش سهام شرکتش به قیمت پایین‌تری ارزش گذاری شده می باشد، نسبت به صدور سهام جدید تمایلی از خود نشان نمی‌دهد (راجان و زینگلس، 1995، 36)، اما در صورتی که سهام به گونه منصفانه یا بیش از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده باشد، نسبت به صدور سهام تمایل خواهد داشت.
  2. سرمایه گذاران بر این باورند که زیرا مدیران اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، پس کوشش می‌کنند به

موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمایند.

  1. سهامداران تصمیم انتشار سهام را به عنوان یک خبر ناخوشایند تعبیر می‌کنند و عقیده دارند که سهام، سهام صادر می کند بایستی سهام خود را با کسر بفروشد.
  2. در روبرو شدن با کسر سهام، شرکتی که نیاز به تأمین سرمایه از طریق حقوق صاحبان سهام دارد، ممکن می باشد از فرصت‌های سرمایه گذاری خوب صرفه نظر کند یا به قبول اهرم اضافی تن در دهد. زیرا سهام به قیمتی

که مدیریت آن قیمت را منصفانه می‌داند، قابل فروش نیست.

در نهایت اینکه مطالب فوق سه پیام دارد: نخست این که تأمین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تأمین مالی

از طریق صدور سهام جدید می باشد (هواکیمان، 2006، 39). دوم این که نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل

معامله و دارایی‌های آماده برای فروش با ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت ارزشمند می باشد، زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می گردد (کارلسون و همکاران، 2006، 68). سوم این که اگر نیاز به تأمین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام می باشد، زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار می باشد. اطلاعات نامتقارن، شرکت را به سوی انتشار اوراق بهادار مطمئن‌تر سوقمی دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می گردد. اوراق بهادار مطمئن‌تر نه به خاطر اینکه مدیریت همیشه تمایل به صدور آن داشته بلکه برعکس، وقتی که بازار ارزش شرکت را بیش از ارزش ذاتی آن تعیین

کرده باشد، مدیریت به صدور چنین اوراق بهاداری مصمم خواهد گردید (اسماعیل زاده مقری، 1383، 45).

[1]– Brili&Mayers

[2]– Maxolf&Stowart

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید