عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7- تشریح بازده و انواع آن

هدف سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاری، کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می‌باشد. به مقصود تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی‌هایی که دارای بازدهی بالا و ریسک نسبتاً پایینی می‌باشند سرمایه گذاری می‌کنند (چنگ و داسکوپتا، 2009، 68). چنانچه نرخ بازده یک سرمایه گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش آن دارایی بیشتر و ثروت آن افزایش می‌یابد. نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط با ارزیابی و انتخاب یک سرمایه گذاری به شمار می رود. در تمامی مدل‌های قیمت گذاری اوراق بهادار محاسبه ارزش فعلی ‌جریان‌های‌ نقدی آتی که از یک اوراق بهادار انتظار می‌رود ضروری می باشد. چنانچه سرمایه گذار در اوراق بهادار (سهام) سرمایه گذاری نماید، انتظار دارد که قیمت سهام در اختیار، بالا رفته و متعاقب آن، بازده سهام نیز افزایش یابد. اصولاً بازده سهام به مقدار درآمدی اطلاق می گردد که در نتیجه سرمایه گذاری، عاید سرمایه گذار می گردد (قبادی، 1386، 66).

2-7-1 بازده سهام

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداش برای سرمایه گذاری به شمار می رود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم می باشد برای اینکه تمام سرمایه گذاری‌ها به مقصود کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند (لوکاس و مک دونالد، 1990، 78) . برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم می باشد. به خصوص این که بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی تأثیر زیادی دارد. بازده متغیر کلیدی برای تصمیم سرمایه گذاری می باشد. از آن جهت که باعث می گردد ما سود مورد انتظار سرمایه گذاری مختلف را با بازده مورد نیاز مقایسه می‌کنیم. بازده سهام از دو دیدگاه مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر بعضی از سرمایه گذاران به بازده تحقق یافته و بعضی دیگر بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار می‌دهند. مقصود از بازده تحقق یافته، بازده ای می باشد که واقع شده می باشد یا بازده ای می باشد که کسب شده می باشد و بازده مورد انتظار عبارت می باشد از بازده تخمین یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا این که برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این نوع بازده ممکن می باشد تحقق نیابد (اپلر و همکاران، 1999،31). به هر حال بعضی سرمایه گذاران هنگام خرید سهام به بازده تحقق یافته و بعضی دیگر نیز به بازده مورد انتظار و دسته سوم به هر دو توجه می‌کنند.

بازده یک سرمایه گذاری که بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست می‌آید شامل دو قسمت می‌باشد که عبارتند از:

  1. بازده ناشی از دریافت سود سهام
  2. بازده ناشی از منفعت سرمایه[1] یا ضرر سرمایه[2]

مهم‌ترین غیر از بازده، سودی می باشد که به صورت جریان نقدی دوره ای سرمایه گذاری می‌باشد و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی دریافت گردد. ویژگی‌های ممتاز این دریافت‌ها این می باشد که منتشرکننده پرداخت‌هایی به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار مرتبط می باشد (فیشگر و همکاران، 1989، 60).

دومین غیر از مهم بازده، منفعت یا ضرر سرمایه می باشد که مخصوص سهام عادی می باشد اما در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز صادق می باشد. سود (زیان) سرمایه، بخشی از بازده ای می باشد که سرمایه گذار بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست می‌آورد که بر اساس انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار شکل می‌گیرد. به طوری که هر واقعه‌ای در مورد شرکت‌ها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد روی قیمت‌های سهام نیز اثر می‌گذارد (کایهن و تیتمن، 2007، 99). چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد اصطلاحاً به آن منفعت سرمایه می‌گویند. اگر قیمت سهام در پایان دوره کمتر از قیمت سهام در اول دوره باشد، آنگاه سرمایه گذار با ضرر سرمایه مواجه می گردد. به هر حال منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه بخشی از بازده سرمایه گذاری یک سرمایه گذار به شمار می رود. از طرفی در طی سال معمولاً اکثر شرکت‌ها در صورت سودآور بودن، بخشی از سود خود را به سهامداران توزیع می‌کنند. پس سهامداران مبلغی را به عنوان سود سهام در طی یک سال دریافت می‌کنند؛ لذا نرخ بازده یک سهم نگهداری شده برای یک سال برابر مجموع بازده ناشی از دریافت سود سهام و بازده ناشی از منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه می‌باشد (راعی و تلنگی، 1383، 74).

2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم

سرمایه گذاران سهام را به خاطر بازده آتی آن خریداری می‌کنند. پس مدل‌های پرتفولیو بایستی به صورت آینده نگر (مبتنی بر پردازش وقایع آتی) فرموله شوند. به دلیل این که جهان غیر قطعی می باشد، بازده سهام در واقع قضاوت‌های احتمالی هستند. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم، سرمایه گذار به تخمین بازده واقعاً قابل دستیابی سهم به علاوه احتمال وقوع هر بازده ممکن نیاز دارد (مارس،2003، 81).

1 – Equity Interest

2-  Equity Loss

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری