عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4- جریان­ های نقدی

استاندارد حسابداری شماره 2 ایران در بند 11، جریان­های نقدی را این­گونه تعریف کرده می باشد: «افزایش یا کاهش در مبلغ وجوه­نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها» (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 47). مرادزاده­فرد و بختیاری (1388) مقصود از نقدینگی را به عنوان توان سازمان به وجه نقد در مواقع مورد نیاز تعریف می­کنند و از دو جنبه، نقدینگی
برنامه ریزی شده و نقدینگی پشتوانه آن را مورد توجه قرار می­دهند. نقدینگی برنامه ریزی شده به صورت پیش­بینی نیازمندی­های نقدی و برنامه ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی­ها یا افزایش بدهی­های جاری تعریف می­گردد. نقدینگی پشتوانه نیز، بیانگر توان واحد تجاری برای مقابله با نیاز­های غیر­منتظره وجوه­ نقد می باشد. مفهوم نیاز­های غیرمنتظره به وجه نقد یعنی خالص وجوه نقدی که افزون بر پیش­بینی­های اولیه از واحد انتفاعی خارج می­گردد (مرادزاده­فرد و بختیاری، 1388: 54).

همان­گونه که نتایج پژوهش­های پیشین (کوچران و همکاران، 2006؛ شارپ و استادنیک، 2007؛ طالب­نیا و همکاران، 2011؛ فدورووا و همکاران، 2013؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و محمدی، 1391؛ و منصور­فر و همکاران، 1392) نشان داده می باشد بین وضعیت نقدینگی شرکت و عملکرد شرکت همبستگی بالایی هست. جریان­های نقدی یکی از ابزار­های اصلی ارزیابی عملکرد شرکت می باشد و می­تواند نشان­ دهد که تا چه اندازه شرکت توانایی بازپرداخت بدهی­های خود، توانایی پرداخت سود به سهامداران، توان انجام عملیات شرکت و توان
سرمایه­گذاری مجدد بدون اتکا به وام یا تأمین مالی مجدد را دارد. هرگونه ارزیابی نادرست از وضعیت نقدینگی ممکن می باشد شرکت را از ایفای تعهدات خود ناتوان کند و سرانجام منجر به معضلات جدی برای شرکت گردد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 53). در واقع، شرکت­هایی که از جریان ­وجوه ­نقد داخلی خوبی برخوردار هستند، کم­تر به تأمین مالی متکی بوده و هم­چنین، اعتبار خوبی نزد وام­دهندگان دارند (آون[1]، 2008)؛ پس، اگر شرکت یا سازمان بخواهد مدت زیادی به حیات خود ادامه دهد بایستی از جریان نقدی داخلی کافی، که بیش­تر از فعالیت­های عملیاتی ناشی می­گردد، برخوردار باشد.

زمانی که بحث تحلیل نقدینگی مطرح می­گردد، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به مراتب قابل اتکا­تر از اطلاعات ترازنامه می باشد. داده­های ترازنامه ایستا می باشد و وضعیت واحد تجاری را در یک مقطع زمانی اندازه­گیری
می­کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد، تغییرات در سایر صورت­های مالی را گزارش می­کند و تخصیص­های اختیاری را با تأکید بر آن چیز که سهامداران به­گونه واقع به آن اهمیت می­دهند، می­زداید (پاکزاد و عین­آبادی، 1381).

در ایران طبق مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت جریان وجوه نقد از اول بهمن­ ماه 1375 جزء صورت­های مالی اساسی محسوب و جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردید و در نتیجه از تاریخ یاد شده، مشمول اظهارنظر حسابرسان مستقل قرار گرفت (بهرامفر و همکاران، 1384: 5).

با این­که حسابرسان می­توانند از صورت جریان وجوه نقد برای ارزیابی تداوم فعالیت بهره گیری کنند اما آن­ها در تحلیل­های نقدی به بهره گیری از نسبت جاری و نسبت آنی بسنده می­کنند (بهرامفر و همکاران، 1384: 5). حسابرس برای رسیدن به درک بهتر و کامل­تری از وضعیت تداوم فعالیت یک شرکت می­تواند از نسبت­های صورت جریان وجوه نقد نیز در کنار سایر داده­های نشان­دهنده بحران مالی (سودآوری، اقلام تعهدی، نسبت بدهی و اندازه شرکت) بر وضعیت تداوم فعالیت و بحران مالی بهره گیری کند.

2-2-4-1- نسبت­ های صورت جریان­ وجوه نقد

نسبت­ها معروف­ترین ابزار تجزیه و تحلیل مالی می باشد و به­گونه گسترده­ای از آن­ها بهره گیری می­گردد. نسبت عبارت می باشد از اظهار ارتباط ریاضی بین یک مقدار و مقدار دیگر؛ برای این­که نسبتی سودمند باشد، عناصری که آن نسبت را تشکیل می­دهد بایستی ارتباط معناداری را اظهار کند. تجزیه و تحلیل نسبت می­تواند بیانگر روابطی باشد که شرایط و طریقه­هایی را نشان دهد که از طریق مطالعه تک­تک اجزاء نمی­تواند مشخص گردد. معمولاً نسبت­های مالی به تنهایی اهمیتی ندارد اما در صورتی­که با موارد زیر مقایسه گردد با اهمیت تلقی می­گردد:

  1. نسبت­های مالی قبلی همان شرکت.
  2. بعضی استاندارد­های از پیش­ تعیین شده.
  3. نسبت­های مالی سایر شرکت­ها در همان صنعت.
  4. نسبت­های مالی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­کند.

تجزیه و تحلیل نسبت ابزاری می باشد برای مطالعه وضعیت و عملکرد شرکت. هریک از نسبت­های مالی به تنهایی یکی از جنبه­های واحد تجاری را منعکس می­کند که معمولاً برای تحلیل مالی کافی نیست. صورت جریان وجوه نقد برای انعکاس نحوه تأثیرگذاری فعالیت­های عملیاتی، سرمایه­گذاری، تأمین مالی بر حساب وجوه نقد طی یک ­دوره مالی طراحی شده می باشد. از نقطه نظر تحلیل صورت­های مالی، صورت جریان وجوه نقد برای کامل­کردن تجزیه و تحلیل نسبت­ها مهم می باشد. با بهره گیری از ارقام صورت جریان­های نقدی می­توان نسبت­هایی را تهیه نمود که در زمینه تحلیل اطلاعات مربوط، برای بهره گیری­کنندگان از این صورت کارآمد باشد. در صورتی که نسبت­های صورت جریان وجوه نقد همراه با نسبت­های صورت سود و زیان و ترازنامه بهره گیری گردد، می­تواند بهره گیری­کنندگان را در شناخت دقیق­تر وضعیت نقدینگی واحد­های انتفاعی، یاری دهد (شباهنگ، 1372: 286).

نسبت­های نقدینگی به پنج دسته به تبیین زیر تقسیم می­گردد (مدرس و عبداله­زاده، 1380: 38-37).

الف. نسبت­های نقدینگی: بر این فرض می باشد که دارایی­های جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت
بدهی­های جاری می باشد و شامل نسبت جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش خالص می باشد.

ب. نسبت­های فعالیت (کارایی): کارایی شرکت از نظر مدیریت بر دارایی­ها با بهره گیری از نسبت­های گردش موجودی کالا، گردش کل دارایی­ها،  متوسط دوره وصول مطالبات، گردش حساب­های دریافتنی، دوره گردش کالا و دوره عملیات سنجیده می­گردد.

پ. نسبت­های بدهی یا اهرم: این نسبت­ها دو دسته می باشد. یک دسته به بخش بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام مربوط می باشد و اندازه منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده می باشد نشان می­دهد که شامل نسبت بدهی­های غیرجاری به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها می باشد. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت سود تضمین­شده بدهی­های شرکت را نشان می­دهد که شامل توان پرداخت سود تضمین­شده می باشد.

ت. نسبت­های سودآوری: عملکرد شرکت و مدیریت را نشان می­دهد که شامل سود ناخالص به فروش، سود خالص به فروش، بازده مجموع دارایی­ها و بازده سهامداران عادی می باشد

ث. ارزش بازار: نسبت­های ارزش بازار معیار­هایی می باشد که بین قیمت بازار، ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط مستقر می­کند و شامل سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم، بازده سود سهام و نسبت پرداخت سود سهام می باشد.

طبقه­بندی نسبت­های صورت جریان­های نقدی به تبیین زیر می باشد (کارسلو و میلز[2]، 1991: 64).

الف. نسبت­های ارزیابی توانایی ایفای تعهدات و ایجاد نقدینگی که شامل نسبت پوشش سود تضمین­شده نقدی، جریان وجوه نقد عملیاتی، پوشش بدهی جاری نقدی، نسبت کل بدهی و نسبت پوشش سود سهام نقدی می باشد. این نسبت­ها توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات و پرداخت سود سهام را نشان می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب. نسبت­های کیفیت سود شامل نسبت کیفیت نقدی فروش و کیفیت نقدی سود می باشد. اندازه­گیری
جریان­های نقدی در مقایسه با اندازه­گیری سود عینی­تر می باشد به­دلیل این­که در ارزیابی سود قضاوت درمورد تحقق، تخصیص و اندازه­گیری دخالت دارد در حالی­که در اندازه­گیری جریان­های نقدی قضاوت تأثیری ندارد.

پ. نسبت­های مخارج سرمایه­ای شامل نسبت تحصیل سرمایه و نسبت سرمایه­گذاری به تأمین مالی می باشد و نشان­دهنده­ی ایفای تعهدات مؤسسه و منابع کافی برای تأمین مخارج سرمایه­ای می باشد.

ت. نسبت­های جریان­های نقدی شامل نسبت جریان نقدی هر سهم، نسبت بازده نقدی دارایی­ها، نسبت بازده نقدی بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام و بازده نقدی حقوق صاحبان سهام می باشد که نشانه­ای از توانایی شرکت­ها برای ایجاد جریان­های نقدی آتی می باشد.

ث. نسبت­های ارزیابی عملکرد (کفایت و کارایی) شامل کفایت جریان­های نقدی، نسبت پرداخت بدهی غیرجاری و سرمایه­گذاری مجدد، نسبت پوشش بدهی­ها، نسبت تأثیر استهلاک، نسبت­های جریان­های نقدی به فروش، نسبت شاخص عملیات و نسبت بازده جریان­های نقدی بر دارایی­ها می باشد.

نسبت­های صورت جریان­های نقدی مورد بهره گیری در این پژوهش بر طبق پژوهش­های پیشین (خوش­طینت و قسوری، 1384؛ پیرایش و همکاران، 1388؛ و پور­حیدری و کوپایی­حاجی، 1389) شامل نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به کل دارایی­ها، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به کل بدهی­ها، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به کل بدهی­های جاری و نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به فروش می باشد. این نسبت­ها به دو دلیل انتخاب شده­اند:
1- نقدینگی شرکت 2- توانایی ایفای تعهدات که ارتباط مستقیم با بحران مالی و ورشکستگی دارد. حتی در تعریف بحران مالی و ورشکستگی نیز، ناتوانایی بازپرداخت بدهی­ها در سررسید بکار می­رود. این نسبت­ها، دو عامل مذکور را پوشش می­دهد.

[1] Aoun

[2] Mills

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید