عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- متغیرهای پژوهش

 “متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می گردد. به بیانی دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی گفته می گردد که می‌توان آن‌ها را نظاره یا اندازه‌گیری نمود و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن‌ها نمود”. (دلاور،1384: 58). متغیرهای این پژوهش به مقصود آزمون فرضیه ها به 3 گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می گردد.

3-5-1- متغیرهای مستقل

 1-نسبت اهرمی صنعت

 نسبت اهرمی نسبتی می باشد که اندازه یا وجوه تامین مالی شده از طریق استقراض را نسبت به وجوه سهامداران در تامین مالی فعالیت های شرکت اندازه می گیرد. (مورادگلیو و سیواپرساد،329:2012)

نسبت اهرمی صنعت که از طریق میانگین هندسی نسبت اهرمی شرکت های موجود در صنعت محاسبه می گردد، ریسک مالی صنعت را اندازه می گیرد. شرکت های فعال در صنایعی که به مقصود تامین مالی از اندازه بالای بدهی بهره گیری می کنند، ریسک بیشتری را برای سهامداران به بار می آورند، پس نرخ بازده مورد انتظار برای شرکت های فعال در چنین صنایعی بیشتر می باشد. (مورادگلیو و سیواپرساد،329:2012).

در پژوهش حاضر نسبت های اهرمی صنعت به تبیین زیر می باشد: ( از چپ خوانده گردد.)

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ÷ کل بدهی ها = نسبت بدهی :Industry L1i,t

حقوق صاحبان سهام صنعت ÷ بدهی های بلند مدت صنعت = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام : Industry L2i,t

جمع کل بدهی ها وارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت ÷ کل بدهی های صنعت = ارزش بازار نسبت بدهی: Industry LM1i,t

ارزش بازارحقوق صاحبان سهام صنعت ÷ بدهی های بلند مدت صنعت =ارزش بازار نسبت بدهی های بلند

مدت به حقوق صاحبان سهام :Industry LM2i,t

 برای محاسبه ارزش بازار نسبت های اهرمی، از آنجا که در ایران بازار فعالی برای تعیین ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در پژوهش حاضر فرض شده می باشد که ارزش بازار و ارزش دفتری بدهی ها یکسان می باشد.

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر می باشد با حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام.

ارزش دفتری نسبت اهرمی به دارایی ها یی تصریح دارد که در حال حاضر در شرکت موجود می باشد. در حالی که ارزش بازار نشان دهنده ارزش فعلی فرصت های رشد آتی می باشد و به دارایی هایی تصریح دارد که در حال حاضر در شرکت وجود ندارند یا به تعبیری تحت تملک شرکت نیستند. (مایرز[1]،1977)

 3- شاخص هرفیندال[2](HI):

 در مطالعات تجربی درمورد ساختار بازارها برای قضاوت راجع به رقابت و انحصاردر هر بازار، اساساً از مفهوم تمرکز بهره گیری می گردد. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری می باشد که برای اندازه‌گیری سطح فعالیت‏های رقابتی و انحصاری در مطالعات تجربی کاربرد وسیعی دارد. بسیاری از صاحبنظران و تصمیم‌سازان اقتصادی، با بهره گیری از «اندازه تمرکز»، راجع به قدرت انحصاری هر بازار قضاوت می‌‌کنند. درواقع، برای قضاوت درمورد اندازه رقابت و انحصار در یک بازار، روش منطقی این می باشد که اول، به تعداد بنگاه‏ها و شرکت‏های فعال در بازار و دوم، به نحوه توزیع بازار بین آن ها توجه گردد. هرچه تعداد بنگاه‏ها کمتر و هرچه بخش وسیعی از بازار دراختیار تعداد معدودی از بنگاه‏ها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیک‌تر می باشد؛ و برعکس. تمرکز بازار و شاخص‌های اندازه‌گیری تمرکز، این امکان را فراهم می‌سازند که اطلاعات مربوط به تعداد بنگاه‏ها و نحوه توزیع بازار بین آن ها در قالب یک کمیت مشخص اختصار گردد. ساختار هر بازار را می‌توان با در نظر داشتن درجه تمرکز کالا، موانع ورود به بازار و صرفه‌های مقیاس شناسایی نمود. در بسیاری از موارد، اندازه‌گیری موانع ورود و صرفه‌های مقیاس آسان نیست؛ و لذا در بسیاری از مطالعات، برای شناخت ساختار بازارها، اساساً از شاخص‌های تمرکز بهره گیری می گردد. ( مدّلا[3]، دابسون[4] و میلر[5]، 190:1995)

[1] Myers

[2] Herfindahl Index

[3]. Maddala, G. S.

[4]. Dobson, S.

[5]. Miller, E.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید