عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

مقابله با چالش­های پیش روی سازمان­ها نیازمند آن می­باشد که مدیران آن­ها الگوی مناسبی از اندازه­گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه­ها دست یابند. با ظهور روش­های جدید و بهره گیری از این روش­ها به همراه معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)، ارزیابی عملکرد شرکت­ها متحول گردید. اما هنوز می­توان با بهره گیری از ترکیب روش­های مختلف و بهره گیری از معیارهای مالی جدید، دقت اطلاعات خروجی را افزایش داد. بهره گیری از رویکرد فازی، به مقصود مقابله با ابهام موجود در داده­های ورودی، در کنار نرم­افزارهای AHP، تاپسیس[1]، و ویکور[2] که هریک دارای ویژگی­های منحصر به ­فردی می­باشند، می­تواند یک پژوهش کاربردی ویژه در حوزه­ی ارزیابی عملکرد مالی شرکت­­ها ارائه دهد. شکاف میان مالکان و مدیران یکی از مشکلاتی می باشد، که بهره گیری از معیارهای سنتی حسابداری نشان داده می باشد که نمی­تواند این مشکل را حل کند. با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می­توانیم این شکاف را به نحو چشم گیری کاهش دهیم.

این پژوهش درصدد ارائه روش­های ترکیبی جدید با بهره گیری از تکنیک­های جدید و ادغام معیارهای حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به مقصود پوشاندن نقاط ضعف روش­های قدیمی و مطالعه تطبیقی نتایج این روش­هاست.

1-4- اهداف پژوهش

نیاز به ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها با بهره گیری از یک روش دقیق به مقصود کمک به سرمایه­گذاران در اتخاذ تصمیمات ، به­ دلیل آن که  تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت­ها نیاز به تخصص مالی دارد، ضروری به نظر می­رسد.

هدف از این پژوهش، ارائه یک روش ترکیبی، با بهره گیری از رویکرد فازی و با بکارگیری روش­های جدید ارزیابی عملکرد، براساس معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی برارزش (VFP) می باشد.

[1] TOPSIS

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] VIKOR

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری