عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- مسئله پژوهش

 مفاهیم نظری گزارشگری مالی اظهار می کند که بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی بایستی بتوانند صورت‌های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص طریقه تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. بهره گیری‌کنندگان ‌همچنین بایستی بتوانند صورت‌های مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی آن‌ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب لازم است اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری باثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه گردد و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388: 767). اما به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد، تغییر در اصول و روش‌های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت‌های مالی منتشرشده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد (نویسی و همکاران، 1384). بند 40 استاندارد حسابداری شماره 6 ایران الزام می کند که چنانچه در رویه حسابداری تغییری صورت گیرد، ارقام مقایسه‌ای سنوات قبل بایستی بر مبنای رویه جدید ارائه مجدد گردد. همچنین بند 42 همین استاندارد اظهار می‌دارد که اصلاح اشتباه بایستی با ارائه مجدد ارقام صورت‌های مالی سال (های) قبل همراه باشد. بند 39 استاندارد حسابداری شماره 1 ایران نیز الزام می کند که در مواردی که نحوه ارائه یا طبقه‌بندی اقلام در صورت‌های مالی اصلاح می گردد، به‌مقصود اطمینان از قابلیت مقایسه اقلام صورت‌های مالی، مبالغ مقایسه‌ای بایستی تجدید طبقه‌بندی گردد مگر این‌که این امر ممکن نباشد[1].

از دیدگاه سرمایه‌گذاران اخبار تجدید ارائه فقط بیانگر معضلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش‌بینی معضلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز به شمار می رود. به‌عبارت‌دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می گردد. در حقیقت، صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته و کیفیت پایین آن‌ها ارائه می‌نماید. پس متعاقب تجدید ارائه، انتظارات سرمایه‌گذاران در ارتباط با جریان‌های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها تغییر می‌یابد (کاظمی، 1390). تجدید ارائه صورت‌های مالی به ارتباط‌ی قراردادی بین شرکت و اعضای بیرونی از قبیل مشتریان و عرضه‌کنندگان شرکت آسیب می‌رساند، که این امر اثری منفی بر جریان‌های نقدی شرکت دارد. این اثر منفی بر جریان‌های نقدی، اندازه منابع داخلیِ وجه نقد در دسترس برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، که این کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد شرکت می گردد. همچنین تجدید ارائه، رشد شرکت را به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی خارجی کاهش می‌دهد (البرینگ[2] و همکاران، 2013). ازاین‌رو این سؤال مطرح می گردد که آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست یا خیر؟

[1]. با در نظر داشتن اینکه مفاد استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان گزارش عملکرد مالی با مفاد استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 بین‌المللی ‌با عنوان‌ سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌، اشتباهات‌ با اهمیت‌ و تغییرات‌ در رویه‌های‌ حسابداری و مفاد استاندارد حسابداری شماره 1 ایران با عنوان نحوه ارائه صورت های مالی با مفاد مفاد استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1 بین‌المللی با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورت‌های‌ مالی‌‌ مطابقت دارند، پس مفهوم تجدید ارائه در ایران و اکثر کشورهای خارجی یکسان می باشد، از این رو می‌توان تجدید ارائه شرکت‌های داخلی و خارجی را باهم مقایسه نمود.

[2]. Albring

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال پژوهش:

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  2. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  3. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  4. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید