مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

در فصل قبل به اظهار مبانی نظری پژوهش شامل ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، روابط     مالکیت- مدیر و تضاد منافع، مدیریت مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی پرداخته گردید. در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه ارزیابی عملکرد و معیارهای مالی مورد بهره گیری در این پژوهش نیز ارائه گردید.

علم[1] شناخت واقعیت از طریق تجربه می باشد. کارکردهای علم؛ تبیین[2]، پیش­بینی[3] و تعمیم[4] می باشد و هدف اساسی آن نظریه سازی می باشد. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل  پدیده­هاست. به اظهار آماری، تبیین معادل تبیین واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل می باشد. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش  نظاره­ای می باشد و از طرف دیگر پدیده­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده­های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­کنند (ساعی، 1377: 21-19) که پژوهش­گر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. در این پژوهش به دنبال ارائه دو مدل جدید و ترکیبی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت­های بورسی و مقایسه نتایج بدست آمده هستیم، هر چند که عوامل بیشماری می­توانند در ارزیابی عملکرد شرکت مؤثرند. اما ما در اینجا کوشش کردیم ترکیبی بهینه از معیارهای مالی را بدین مقصود بهره گیری کنیم تا کارایی و اثربخشی مدل پیشنهادی در کنار به صرفه بودن آن بتواند آن را در اقدام کاربردی نماید.

حسابداری ابزار مؤثری در فراهم کردن اطلاعات  مفید برای  قضاوت و  تصمیم­گیری بهره گیری­کنندگان صورت‌های مالی می باشد، به طوری که هسته‌ی بسیاری از علت های مطرح شده در طرفداری از فلسفه‌ی وجودی دانش  حسابداری،  تأکید  بر  فرایند  قضاوت  و  تصمیم­گیری بهره گیری­کنندگان بوده و بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایه­گذاران، اصلی­ترین          بهره گیری­کنندگان صورت‌های مالی به شمارمی‌طریقه. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیله­ی آن ارزیابی مخاطره و بازده‌ی موردانتظار سرمایه‌گذاری امکان­پذیر گردد (اعتمادی و تاری‌وردی، 1385: 71).

امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، تأثیر بسزایی در پیشبرد فعالیت­های سازمان­ها و همچنین محیط اقتصادی کشور اعمال می­کنند. انجام تصمیمات اقتصادی و خرید و فروش سهام شرکت­ها تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم­های حسابداری می باشد.

در سال­های اخیر گزارشگری مالی در معرض انتقادات جدی قرار گرفته‌ می باشد، رعایت حجم وسیعی از استانداردهای حسابداری، هزینه‌­ی سنگینی را بر واحدهای تجاری تحمیل نموده‌ و تغییراتی را در الزامات و مقررات گزارشگری مالی به‌ وجود آورده‌ می باشد، لیکن این استانداردها نتوانسته‌اند در برقراری ارتباط بین واحدهای تجاری و بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی مؤثر واقع شوند (محمودآبادی، 1385: 97).

در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد گردید.

[1] Science

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Explanation

[3] Prediction

[4] Generalisation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید