عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-12- روشهای محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

برای گـزارشگری جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از دو روش زیر بهره گیری          می گردد[6].

روش مستقیم

در روش مستقیم هر یک از جریان های ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بطور جداگانه گزارش می گردد. به بیانی دیگر، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبق روش مستقیم همانند بودجه نقدی، دریافت ها و پرداختی های نقدی مربوط به فعالیتهای عملیاتی را نشان می دهد. تفاوت بین جریان های ورودی و خروجی وجه نقد « جریان خالص ورود (خروج) ناشی از فعالیتهای عملیاتی » نامیده می گردد.

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، تنها خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، از طریق تعدیل سود خالص گــزارش شده، بابت  آثار  اقلام غیر نقدی موثر بر اندازه گیری سود، نشان داده می گردد.

به بیانی دیگر، جریان سود از مبنای تعهدی به مبنای نقدی، تبدیل می گردد. برای انجام این تبدیل، آغاز سود خالص منعکس می گردد وسپس به مقصود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) حذف تاثیر بعضی اقلام که در اندازه گیری سود خالص مقصود شده، اما  مستلزم ورود یا خروج  وجه نقد نبوده اند (نظیر هزینه استهلاک)

ب) احتساب تغییرات  در دارایی های جاری (غیر از موجودی نقد) و تغییرات در بدهی های جاری که مرتبط با چرخه عملیات واحد  انتفاعی بوده و بر موجودی نقد به شکلی متفاوت از سود خالص، اثر      داشته اند.

تعدیلات لازم (اضافات و کسورات) که در سود خالص منعکس شده، اعمال می گردد، تا خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بدست آید.

2-13- ساختار دارایی ها 

    دارایی

        دارایی عبارت می باشد از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع  به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده می باشد. با در نظر داشتن این تعریف، دارایی دارای چهار ویژگی اصلی می باشد[8]:

1- داشتن حــق مالـکیت – یعنی آن چیز که کـه تشکیل دهنده یک دارایی می باشد خود مال نیست، بلکه  ” حقوق  حاصل از مالکیت ” یا ”  سایر حقوق تصرف مال و بهره گیری  از آن ” می باشد.

2- داشتن منافع اقتصادی آتی-  منافع اقتصادی آتی یک دارایی عبارت از توان بالقوه آن جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به واحد تجاری می باشد.

3- معاملات یا سایر رویدادهای گذشته – دارایی بایستی ناشی از معاملات یا سایر رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده می باشد.

4-کنترل توسط واحد تجاری – کنترل به معنای توان به دست آوردن منافع اقتصادی و توانایی محدود کردن دستیابی دیگران به آن منافع می باشد.

انواع دارایی ها

1- دارایی های جاری – دارایی های جاری عبارتند از وجه نقد و معادل وجه نقدی که بهره گیری از آن محدود نشده می باشد، و سایر دارایی هایی که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر می باشد، یا فروخته گردد یا به وجه نقد  یا دارایی دیگر که نقد شدن آن قریب به یقین می باشد، تبدیل گردد. طبق استاندارد های حسابداری، حداقل اقلامی که در صورت با اهمیت  بودن  بایستی به گونه جداگانه به عنوان  دارایی جاری در ترازنامه ارائه شوند، عبارتند از[8]:

الف- موجودی نقد

ب- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ج- حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

د- موجودی های مواد و کالا

2- دارایی های غیر جاری– دارایی هایی که از شرایط لازم برای انعکاس در سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد، به عنوان داراییهای غیر جاری طبقه بندی می شوند. طبق استانداردهای حسابداری، حداقل اقلامی که بایستی تحت عنوان دارایی های غیر جاری گزارش شوند، عبارتند از:

الف- دارایی های ثابت مشهود

ب- دارایی های نامشهود

ج-سرمایه گذاری های بلند مدت

حال به تشریح چند مورد از اقلام دارایی ها که در این پژوهش کاربرد دارد می پردازیم.

وجه نقد: به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مــالی اعم از ریالی و ارزی ( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید ) اطلاق می گردد.

در مواردی که بهره گیری از وجه نقد برای عملیات جاری مشمول محدودیت باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزء دارایی های جاری مقصود نمود، که مدت  محدودیت حداکثر تا زمان سررسید تعهدی باشد که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده می باشد، یا این که  محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف گردد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری نوعی دارایی می باشد که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل  سود سهام، سود تضمین شده و اجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری می کند.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دو گروه طبقه بندی می شوند[8]:

الف) سریع المعامله در بازار– نوعی سرمایه گذاری می باشد، که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس می باشد، هست، به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست پیدا نمود.

ب)غیر سریع المعامله در بازار(سایر سرمایه گذاری ها)- سرمایه گــذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهــادار و اوراق قرضه نمونه ای از سرمایه گذاری کوتاه مدت  هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید