عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5- پیش­بینی ارزش شرکت با بهره گیری از متغیرهای حسابداری

به‌ گونه کلی مطالعاتی که‌ مربوط ­بودن متغیرهای حسابداری به‌ ارزش شرکت را مورد مطالعه قرار داده‌اند به‌ سه‌ دسته‌ طبقه‌بندی می شوند (دیکو[1]، نقل از کردستانی و رودنشین، 1385: 50-49).

  1. مطالعات مربوط به‌ توان توضیحی متغیرهای حسابداری[2]: این مطالعات بر مقایسه­ ارتباط بین ارزش بازار سهام و اطلاعات حسابداری براساس معیارهای اندازه‌گیری مختلف تأکید دارند. به‌ عنوان مثال در این نوع مطالعات، ارتباط‌ بین ارزش سهام با سود محاسبه‌ شده طبق استاندارد پیشنهادی و سود محاسبه ‌شده‌ براساس اصول پذیرفته‌ شده‌­ حسابداری مقایسه‌ شده‌ و بر اساس ضریب تعیین به‌ دست آمده‌، در مورد اندازه مربوط بودن متغیرهای حسابداری به‌ ارزش شرکت، قضاوت شده ‌می باشد.
  2. مطالعات مربوط به‌ توان فزاینده‌ی توضیحی متغیرهای حسابداری[3]: در این مطالعات با بهره گیری‌ از مدل­های رگرسیون، توان توضیحی متغیرهای حسابداری در ارتباط‌ با ارزش سهام و یا بازده‌ سهام مورد مطالعه قرار گرفته‌ می باشد. برای مثال در این مطالعات پس از افزودن یک متغیر حسابداری به‌ مدل رگرسیون، خطای پیش­بینی ناشی از ورود متغیر جدید به‌ مدل ارزیابی می گردد.
  3. مطالعات مربوط به‌ محتوای اطلاعاتی اضافی متغیرهای حسابداری[4]: این مطالعات به‌ مطالعه این موضوع می‌پردازند که‌ آیا انتشار اطلاعات حسابداری، اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد؟ چنانچه‌ انتشار اطلاعات حسابداری باعث تغییر در ارزش بازار سهام گردد و در این ارتباط‌ قیمت سهام واکنش نشان دهد، اطلاعات حسابداری افشا شده‌ برای تبیین تغییرات ارزش سهام‌، مربوط تلقی می شوند. مطالعات فوق می­توانند در راستای اهداف تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری که‌ همانا افزایش توان پیش­بینی متغیرهای حسابداری می باشد، قرار گیرند.

امروزه بسیاری از پژوهش­ها در خصوص بازار سرمایه به پژوهش­های حسابداری و مالی اختصاص داده شده می باشد که ارتباط‌ی بین اطلاعات صورت‌های مالی و بازار سرمایه را مورد توجه قرار می­دهند. مطالعه ارتباط‌ی بین اطلاعات حسابداری و بازده­ی سهام، با در نظر گرفتن متغیر‌های خاص و درک زیربنایی این ادبیات، بیانگر این می باشد که تأثیر حسابداری، فراهم کردن اطلاعاتی می باشد  که  منعکس­کننده‌ی عملکرد شرکت می باشد و در نتیجه بایستی در قیمت سهام و ارزش شرکت مؤثر باشد (محمودآبادی، 1385: 21).

اطلاعات سودمند مبنای تصمیم­گیری اشخاصی می باشد که در بازار سرمایه مشارکت دارند. تدوین­کنندگان استدانداردهای حسابداری کوشش می­کنند تا گزارشگری مالی و سیستم حسابداری، نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کند. پس، ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در پژوهش­های اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد، به عنوان یک الگوی اصلی در پژوهش­های حسابداری مالی مطرح شده می باشد (کردستانی و رودنشین، 1385: 45). انتظار می­رود کوشش تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری به ارتقای کیفیت صورت­های مالی و افزایش توان پیش­بینی متغیرهای حسابداری کمک کند (بارث[5] و همکاران، 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Dichev

[2] – Relative Association Studies

[3] – Incremental Association Studies

[4] – Marginal Information Studies

[5] – Barth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید