مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه از تنوع بسیاری برخوردار می باشد که بعضی از رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1- اوراق قرضه بدون وثیقه: اوراقی هستند که فاقد وثیقه می‌باشند و پس تنها توسط شرکت‌هایی منتشر می شوند که از نظر مالی بسیار قوی و از نظر اعتباری دارای درجه عالی باشند.

2- اوراق قرضه تبعی: ادعای دارندگان این نوع قرضه نسبت به بستانکاران درجه اول شرکت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در قراردادهای قرضه، بدهی‌هایی که نسبت به اوراق قرضه تبعی اولویت دارند ذکر می گردد. معمولاً در صورت ورشکستگی، اوراق قرضه تبعی بعد از بدهی‌های جاری قرار می‌گیرند.

3- اوراق قرضه با وثیقه:اوراق قرضه‌هایی هستند که با دارایی‌های مشهود تضمین می شوند.

4- اوراق قرضه با وثایق امانی: وثیقه این قبیل اوراق قرضه، اوراق بهاداری می باشد که شرکت در آن‌ها سرمایه گذاری کرده (سهام یا قرضه) و برای حفاظت آن را نزد امین نگهداری می کند.

5- اوراق قرضه قابل تبدیل: این اوراق می‌تواند بر مبنای نرخ تبدیلی که از قبل مشخص شده در تاریخی بعد از انتشار، به سهام تبدیل گردد. اوراق قرضه قابل تبدیل معمولاً به شکل اوراق قرضه تبعی منتشر می شوند. اوراق قرضه قابل تبدیل، جذابیت و قابلیت فروش بیشتری دارند و معمولاً نسبت به سایر قرضه های معمولی با نرخ بهره کمتری منتشر می شوند و در صورت تبدیل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهی در سررسید وجود نخواهد داشت.

6- اوراق قرضه درآمدی: زمانی به این اوراق بهره پرداخت خواهد گردید که شرکت سود داشته باشد. با وجود این، از آن جایی که صرف نظر از سود شرکت، بهره جمع شونده می باشد، در صورتی که در سالی پرداخت نشود، در سال یا سال‌های بعدی، زمانی که سود شرکت کفایت می کند، مجموع بهره های معوقه پرداخت می گردد.

7- اوراق قرضه تضمین شده: قرضه های تضمین شده قرضه‌هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثی تضمین می گردد.

8- قرضه های سریال: قرضه‌هایی هستند که هر ساله، بخش مشخصی از آن به سررسید می‌رسند. در زمان انتشار این اوراق، جدول ارائه می گردد که در آن، بازده، نرخ‌های بهره و قیمت‌های قابل اعمال هر سری مشخص می باشد. این نوع قرضه‌ها بیشتر توسط سازمان‌های دولتی منتشر می گردد.

9- اوراق قرضه متصل به شاخص: این اوراق، به مقصود حفظ حداقل منافع سرمایه گذار، به گونه مداوم بر اساس شاخص بهای مصرفی (نرخ تورم) تعدیل می شوند.

10- اوراق مشارکت: این نوع اوراق که تا حدود زیادی شبیه اوراق قرضه می باشد، بر اساس قرارداد مشارکت مدنی بین سرمایه گذار (اشخاص) و وام گیرنده (صادرکننده) منتشر می گردد. وجوه حاصل از اوراق مشارکت برای پروژه خاصی بکار می‌رود و سود آن ثابت نیست بلکه تابع درآمد حاصل از پروژه ای خواهد بود که برای آن اوراق مشارکت چاپ گردیده می باشد. برای این نوع اوراق در طی مدت عمر مورد نظر، درصدی به صورت علی‌الحساب پرداخت می گردد و نهایتاً در سررسید، اندازه سود واقعی بر اساس منافع حاصله و اندازه مشارکت وام گیرنده و وام دهنده تعیین و پرداخت می گردد. این اوراق معمولاً تضمین شده، بی نام و دارای کوپن دریافت حداقل سود تضمین شده می باشد (مدرس و عبدالله زاده، 1378، 54).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری