عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 ترکیب سرمایه و فرصت‌های سرمایه گذاری

  1. تعداد طرح‌ها یا فرصت‌های سرمایه گذاری سود آور: اگر شرکتی تعدادی زیادی طرح سرمایه گذاری سود آور دارد، این امر باعث خواهد گردید که نسبت سود تقسیمی (مطلوب) کاهش یابد و اگر تعداد طرح‌های

سرمایه گذاری سودآور اندک باشند، عکس قضیه رخ خواهد داد.

2‌. ‌‌‌امکان سرعت بخشیدن یا کند کردن آهنگ اجرای طرح: توان شرکت در سرعت بخشیدن به اجرا یا کند کردن آهنگ اجرای طرح، به شرکت امکان می‌دهد که به صورتی دقیق سیاست سود تقسیمی (مورد نظر) را به اجرا درآورد (فاما و فرنچ، 2002، 71).

2-9-1 مزیت‌های مالی :

تأمین مالی از طریق بدهی (انتشار اوراق قرضه، اخذ وام از بانک و…) دارای مزیت مالیاتی می‌باشد و موجب می گردد تا هزینه مؤثر بدهی کمتر از هزینه اسمی آن گردد. زیرا هزینه های بدهی از درآمد مشمول مالیات کسر شده و در اقدام مالیات کمتری[1] توسط شرکت‌ها پرداخت می گردد. به همین علت، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق بدهی، تأمین مالی کنند و همین عامل سبب می گردد تا بخش عمده ای از درآمد آن‌ها، صرف بازپرداخت هزینه های بدهی گردد. در نتیجه، مبلغ قابل تقسیم بین سهام داران عملاً کاهش می‌یابد (آسکوت و مولنس، 1986، 54).

2-9-2 محدودیت‌های نقدینگی :

در مواردی، صورتحساب سود و زیان شرکتی ممکن می باشد نشان دهنده سود باشد، اما عملاً نقدینگی لازم برای تقسیم سود موجود نباشد. این مشکل به خصوص در سالیان اخیر در بسیاری از شرکت‌های کشورمان نظاره شده می باشد. علت آن نیز انباشت سود خالص شرکت، در دارایی‌هایی از قبیل مطالبات و اسناد دریافتی و نیز موجودی کالا و سایر دارایی‌ها می‌باشد. بهره گیری از مبنای حسابداری تعهدی که شناخت درآمدها و هزینه‌ها را به محض تحقق آن‌ها و بدون در نظر داشتن دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی به اقدام می‌آورد، مجبور به عدم تقسیم سود نماید (فرنگ و گویال، 2003، 35).

وضعیت سهامداران :

با در نظر داشتن آن که در خیلی از کشورها، منبع اصلی درآمد افراد را سود سالانه سهام آن‌ها تشکیل می‌دهد، عدم ‌تقسیم ‌سود ‌می‌تواند ‌موجب تبعات نامطلوبی برای سهام‌ داران گردد. در این حالت، سهامداران بدون در نظر داشتن موارد فوق، ممکن می باشد در مجامع عمومی سالانه، خواهان تقسیم سود سهام شوند.

2-9-3 سایر منابع سرمایه

  1. هزینه فروش سهام جدید :اگر شرکتی نیاز به تأمین مالی طرح خاصی دارد، می‌تواند آن را از محل سود

انباشته تأمین کند یا اینکه سهم عادی جدید منتشر نمایند. اگر هزینه انتشار (که بایستی اثر پیام‌های منفی که در سایه انتشار سهام مخابره می گردد، نیز در آن مقصود می گردد) بسیار بالاست، به آن صورت هزینه انتشار سهام جدید بسی بیش از Ks خواهد گردید که در نتیجه بهتر می باشد نسبت سود تقسیمی را در سطح پایین‌تری تعیین نمود و پول لازم را از محل سود خالص (نگه داری سود در شرکت) تأمین نمود و نه اینکه اقدام به انتشار سهام عادی جدید نمود. از سوی دیگر، برای شرکتی که هزینه انتشار سهام پایین می باشد، می‌توان نسبت سود تقسیمی را در سطح بالاتری تعیین نمود. هزینه انتشار، در شرکت‌های مختلف فرق می کند (برای مثال که در شرکت‌های کوچک درصد هزینه های انتشار معمولاً بالاست) پس، آنان می‌کوشند نسبت به سود پرداختی را در سطح پایین‌تر تعیین و حفظ نمایند.

  1. توانایی در جایگزین کردن اوراق قرضه با سهام جدید: یک شرکت جدید می‌تواند برای اجرای یک طرح جدید از محل انتشار اوراق قرضه یا سهام سرمایه لازم را تأمین نماید همان گونه که در بالا گفته گردید، پایین بودن هزینه انتشار سهام برای شرکت این امکان را به وجود می‌آورد که سیاست سود تقسیمی انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد، زیرا می‌توان سرمایه لازم را از محل سود انباشته و یا با فروش سهام جدید تأمین نمود. در حالت‌های زیر این وضع برای انتشار اوراق قرضه صادق خواهد بود : اگر سود خالص نوسان داشته باشد شرکت می‌تواند با بهره گیری از یک نسبت بدهی‌ها، سود تقسیمی مورد انتظار را پرداخت کند. (البته بدون اینکه هزینه های مربوطه افزایش شدید یابد، بایستی بتواند نسبت بدهی‌ها را تعدیل نماید).
  2. اعمال کنترل: اگر مدیریت نگران اعمال کنترل باشد علاقه ای به فروش سهام جدید نخواهد داشت، که در آن صورت شرکت مقدار بیشتری سود را نگه می‌دارد. اما اگر سهامداران درخواست سود تقسیمی بیشتری نمایند و در برابر اعمال قدرت مدیر ایستادگی کند، در آن صورت سود تقسیمی افزایش خواهد پیدا نمود. 1993 همین عامل باعث گردید که شرکت کرایسلر سود تقسیمی خود را افزایش دهد.

1- Tax Deducible

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید