عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5طرح کلی مدل پژوهش

به دلیل آنکه مراحل انجام ارزیابی عملکرد، در این پژوهش قدری پیچیده می باشد، برای روشن شدن بیشتر مسیر پژوهش به ترسیم یک شکل کلی از کار، به مقصود ایجاد یک طرح کلی از پژوهش می­پردازیم:

طرح پژوهش زیر از نوع شبه‌ تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. پس طرح ذیل می­تواند به صورت عملی در مؤسسات رتبه­بندی بهره گیری گردد. از مزایای طرح پژوهشی زیر می­توان به بهینه­سازی روشهای مورد بهره گیری و پوشش نقاط ضعف روشها و چینش مناسب آنها تصریح نمود. این امر به دقت بالای مدل می­انجامد.

گام اول

شناسایی ضوابط مشخص شده به عنوان مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

در این پژوهش به مقصود تعیین مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و وزن­دهی به آنها از پرسشنامه بهره گیری گردید.

برای تنظیم پرسشنامه، از نظرات متخصصین رشته حسابداری و مالی در چند مرحله بهره گیری گردید. این متخصصین شامل اساتید دانشگاه در حوزه مالی، سهامداران، مشاوران سرمایه گذاری و متخصصین حسابداری و حسابرسی می­باشد. با بهره گیری از نظرات آنها، 7 معیار مالی سود هر سهم، بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هرسهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. سپس با بهره گیری از نظرات همان متخصصین معیارهای مالی در درون دو دسته جداگانه شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش مقایسه و وزن­دهی شدند و در پایان این دو دسته نیز با یکدیگر مقایسه و وزن­دهی شدند.

گام دوم

4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با بهره گیری ازFAHP

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5-1-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل ­سلسله ­مراتبی یکی از جامع­ترین سیستم­های طراحی شده برای تصمیم­گیری با معیارهای چندگانه می باشد که امکان فرمول­بندی مسأله را به صورت سلسله ­مراتبی فراهم می­کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله را دارد. این رویکرد اولین بار توسط توماس ساعتی توسعه پیدا نمود. این روش تصمیم­گیرندگان را قادر می­سازد تا تأثیرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت­های پیچیده را تعیین و اولویت­ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم کنند. تکنیک AHP کلاسیک نیز به دلیل عدم دسترسی به نیازمندی­های دقیق تصمیم­گیران، قادر به انعکاس کامل تفکر بشری نیست. در این پژوهش، متغیرهای زبانی که در اعداد فازی مطرح می­گردند، برای توصیف ورودی­هایTOPSIS  و دست­یابی به نیازهای تصمیم­گیری تصمیم­گیران مناسب به نظر می­ رسد.

4-5-1-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

ممکن می باشد در یک تصمیم­گیری به جای یک تصمیم­گیرنده، چندین تصمیم­گیرنده باشند که نظرهای همگی آنها بایستی در ماتریس مقایسه لحاظ گردد. در این موارد برای تصمیم­گیری گروهی می توان از میانگین هندسی برای عناصر ماتریس مقایسه بهره گیری نمود، aij= در این ارتباط k تعداد تصمیم­گیرندگان می باشد. نظرهای تصمیم­گیرنده­های مختلف بهتر می باشد زمانی وارد محاسبات گروهی گردد که نرخ ناسازگاری نظریات هر تصمیم گیرنده کمتر از 10 درصد  باشد.

در این پژوهش پرسشنامه­ای طراحی گردید و به 63 نفر از افراد متخصص داده گردید، که تعداد 28 پرسشنامه دریافت گردید، قبل از بهره گیری از پرسشنامه­ها نرخ ناسازگاری آنها محاسبه گردید. در ادامه کار از پرسشنامه­هایی با نرخ ناسازگاری کمتر از 10 درصد بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید