عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- مسأله پژوهش

همان­گونه که در بخش قبلی اظهار گردید، شرکت­های فعلی، شرکت­هایی هستند که مالکیت آنها در اختیار گروه­های مختلف می­باشد و هریک از آنها هدفهای متفاوتی دارند. طبق نظریه نمایندگی، بین مالکان و مدیران شرکت­ها ممکن می باشد تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلی، تئوری نمایندگی برای تحلیل ارتباط نماینده و مالک در واحدهای اقتصادی که مالکیت و مدیریت آن از یکدیگر جدا باشد، بهره گیری شده می باشد، اما بنظر می­رسد یک شیوه کارا برای حل معضلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف می باشد.

ارزیابی عملکرد شرکت­ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه­گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت­ها می باشد. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری می باشد. سرمایه­گذاران علاقه­مند هستند دریابند از سرمایه­گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده می باشد. سرمایه­گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری می­کنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحیی­زاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران می­خواهند تا ارزش سرمایه­گذاری­ آن­ها را به حداکثر برسانند. به مقصود نیل به این هدف، ازگذشته، با بهره گیری از سود عملیاتی یا نسبت­های مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت­ها پرداخته گردید. نرخهای مالی تأثیر مهمی در اندازه­گیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری اعمال می­کنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده می باشد (چن و شمیردا[1] ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکت­ها را به نحو مطلوبی ارائه نمی­دهند.

ارزیابی عملکرد مالی با بهره گیری از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه می­گردد و هزینه­ی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمی­کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته می باشد و روش مطلوبی محسوب نمی­گردد. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه­ هزینه­های تامین مالی در نظر گرفته می­گردد (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه­گذاری اندازه­گیری می­گردد که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته می باشد. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه­ی هزینه­ی سرمایه در نظر گرفته می­گردد (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها می­توان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).

با در نظر داشتن مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)[2] و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP )[3]، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگی­های خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می گردد. اما آیا می­توان با بهره گیری از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روش­های مختلف به عنوان تکنیک­های سنجش به یک روش کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها دست پیدا نمود؟

[1] Chen and Shimerda

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Accounting-based Financial Performance

[3] Value-based Financial Performance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری