عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- مسأله پژوهش

 مسأله بحران مالی و موفق­نبودن سازمان­ها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده می باشد. نمونه­ای از این آثار منفی شامل از دست­دادن مشتریان، هدر­رفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورشکستگی و ناتوانی در دستیابی به هدف­های سازمان می باشد. از این­رو، با در نظر داشتن آثار منفی و تبعات خاص بحران مالی، سازمان­ها یا شرکت­ها مجبورند تا خود را برای روبرو شدن با بحران مالی آماده کنند (یاراحمدی­خراسانی، 1384: 44). شرکت­ها در روبرو شدن با بحران مالی عکس­العمل­های متفاوتی از خود نشان می­دهند. مطالعه شرکت­های روبرو شدن با بحران­ مالی در گذشته نشان می­دهد سازمان­هایی که آمادگی مواجه شدن با بحران مالی را نداشته دچار نوعی سردرگمی شده و این موضوع اولین عامل مخرب برای شرکت­ها در بحران­های مالی می باشد (یزدان­پناه، 1381). پس، سازمان­ها برای آمادگی، پیش­گیری و کاهش اثرات بحران نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت­ سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، که یکی از ابزار­های ارزیابی شرکت­ها به­وسیله سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری­گنندگان می باشد و بخش اصلی فرایند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهد، تواماً اطلاعاتی را در مورد
وضعیت مالی، عملکرد مالی و نقدینگی، توانایی بازپرداخت بدهی­ها و انعطاف­پذیری مالی فراهم می­آورد. به­این ترتیب، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در سایر صورت­های مالی اساسی مهم می باشد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 882).

با در نظر داشتن مطالب بالا، نشانه ­های خطر تردید درمورد بحران مالی واحد مورد رسیدگی می­تواند از صورت­های مالی یا منابع دیگر به­دست آید. بر طبق پژوهش­های پیشین (بارث و همکاران[1]، 2001؛ العطار و همکاران[2]، 2008؛ بهرامفر و همکاران، 1384؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نمونه­هایی از چنین نشانه­های مالی که بایستی مورد توجه حسابرس و سایر بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی قرار گیرد عبارت می باشد از: فزونی کل بدهی­ها بر کل دارایی­ها، نامساعد بودن نسبت­های مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت به­موقع حساب­های پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه­مدت برای تأمین مالی دارایی­های غیرجاری و اقلام­ تعهدی (بر حسب اختیاری و غیر­اختیاری).

پس، سؤال­­ اساسی که در اینجا پیش می­­آید این ­می باشد که آیا با در نظر داشتن بعضی از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی (اقلام ­تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی) می­­توان نشانه­هایی از احتمال وجود بحران­ مالی پیدا نمود؟ هم­چنین، آیا این اطلاعات توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد؟

[1] Barth et al.

[2] Al-Attar et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید