مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5- تجدید ارائه و رشد شرکت

 به‌گونه اختصار در مورد علت های ارتباط بین تجدید ارائه و رشد شرکت، می‌توان استدلال‌های زیر را بیان نمود.

  1. تجدید ارائه می‌تواند توانایی شرکت را در تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین به تأخیر اندازد. ناتوانی در دسترسی به تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های شرکت را محدود کند و موجب کاهش رشد شرکت، مخصوصاً رشد خارجی گردد (البرینگ و همکاران، 2013).
  2. تجدید ارائه می‌تواند موجب تخریبِ روابط قراردادی مانند روابط میان شرکت و تأمین‌کنندگان و مشتریانش گردد (کارپوف و همکاران، 2008). تا حدی، این امر به‌عنوان تأثیرات منفیِ تجدید ارائه بر شهرت و اعتبار شرکت دیده می گردد و جریان نقدی شرکت را کاهش می‌دهد. هم‌چنین این کاهشِ در جریان نقدی شرکت می‌تواند بر رشد شرکت، به ویژه رشد داخلی شرکت تأثیر منفی داشته باشد. (البرینگ و همکاران، 2013).
  3. فرض می گردد که تجدید ارائه منجر به بازبینی اعتماد به جریان‌های نقدی آینده‌ شرکت می گردد. گراهام و همکاران (46:2008) اظهار می‌کنند که تجدید ارائه اعداد مالی تاریخی را تغییر دهد، پس پیش‌بینی‌های که به این اعداد مبتنی هستند را دچار تغییر می کند. با این فرض که اکثریت تجدید ارائه‌ها سودها را کاهش می‌دهند، تجدید ارائه می‌تواند بر قابلیت شرکت در فراهم کردن وجوه خارجی تأثیر منفی داشته باشد زیرا که تجدید ارائه بدین معنی می باشد که شرکت در شرایط بدتری از آن چیز که تصورِ آن می‌رفت قرار دارد.
  4. تجدید ارائه مورد اعتماد بودن گزارشگری مالی شرکت را با عدم اطمینان مواجه می کند، زیرا تجدید ارائه سرمایه‌گذاران را از این امر آگاه می کند که آن‌ها از اطلاعات نادرستی درمورد‌ی ارزش شرکت بهره گیری می‌کرده‌اند (کارپوف و همکاران،596،2008). در نتیجه تجدید ارائه می‌تواند باعث گردد که سرمایه‌گذاران دیگر جنبه‌های عملیات و عملکرد گزارشگری شرکت را زیر سؤال ببرند (گراهام و همکاران،2008).
  5. درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، مرکز ثقل توانایی شرکت برای رشد و پیشرفت می باشد. چنانچه شرکتی درآمد دوره‌های گذشته خود را بیش از اندازه واقعی گزارش نماید، نه‌تنها عملکرد گذشته آن اغراق‌آمیز بوده می باشد بلکه ممکن می باشد رشد آینده شرکت نیز متزلزل گردد. به‌اظهار‌دیگر، از منظر سرمایه‌گذاران، در خصوص طریقه آتی شرکت ابهام ایجاد خواهد گردید. لذا، نگرانی سرمایه‌گذاران پیرامون رشد آتی شرکت باعث تجدیدنظر در ارزش شرکت خواهد گردید که به‌صورت تقلیل ارزش ظاهر خواهد گردید (کراس و همکاران، 2004).
  6. درنهایت اینکه تجدید ارائه می‌تواند منجر به مسائل دادخواهی گردد که این امر می‌تواند چشم‌انداز آینده‌ شرکت را بدتر کند (پالمرس و شولز، 2004). به نوبه‌ی خود این مسئله می‌تواند شرکت را از دست‌یابی به تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین به تأخیر اندازد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ می باشد:

  1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  2. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  3. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
  4. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید