عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیارهای ارزیابی عملکرد

بحث ارزیابی عملکرد و مطالعه اینکه کدام یک از معیارهای سنتی و یا معیارهای مبتنی بر ارزش بهتر    می­توانند عملکرد شرکت را توجیه کنند، مدتهاست مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد. هر یک از معیارهای مذکور بر اساس یک نظریه خاصی تدوین شده­اند. مثلا: معیارهای سنتی مانند سود هر سهم، سود عملیاتی، بازده بر دارایی­ها و… منطبق با نظریه حداکثر کردن سود و معیارهای مبتنی بر ارزش مانند: ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی منطبق بر حداکثر کردن ارزش بنا شده­اند؛ به بیانی دیگر نزاع بین این دو دسته معیار (سنتی و مبتنی بر ارزش) به نزاع بین این دو نظریه حداکثر کردن سود و حداکثر کردن ارزش برمی­گردد. درواقع، افزایش ارزش شرکت و یا افزایش ارزش سهام به عنوان تعاریفی عملیاتی شده از کلمه “عملکرد” می­باشند؛ یعنی، اگر عملکرد شرکت خوب باشد، ارزش شرکت و بازده سهام نیز افزایش خواهند پیدا نمود و بالعکس (حیدری 1383: 26).

با در نظر داشتن توضیحات فوق، در بحث ارزیابی عملکرد دو نوع معیار مالی داریم:

  1. معیارهای استخراج شده از نظریه حداکثر کردن سود؛ در این پژوهش با عبارت “معیارهای مبتنی بر ارزش” به این دسته تصریح می­کنیم.
  2. معیارهای استخراج شده از نظریه حداکثر کردن ثروت؛ در این پژوهش با عبارت “معیارهای سنتی حسابداری” به این دسته تصریح می­کنیم.

2-2-3- مالکیت و تضاد منافع

جهت نشان دادن اندازه موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد بهره گیری    می­گردد. زیرا مقصود از سود، رقم ارائه شده در صورت­های مالی نیست و اینکه شرکت نسبت به سال قبل توانسته باشد سود بیشتری را کسب کند به تنهایی کافی نیست. اگر هدف سازمانی افزایش ثروت سهامدارانش باشد، ارزیابی عملکرد آن سازمان بایستی به وسیله معیارهای اندازه­گیری عملکردی انجام گردد که با خلق ارزش در بلند مدت همتراز و همسو باشند. این امر نمی­تواند اتفاق بیفتد مگر این­که منافع مدیران و مالکان با هم همسو گردد. در ایجاد همسویی بین مدیران ومالکان، دو مساله اساسی پیش می­آید:

  1. مساله نمایندگی

مساله نمایندگی بر این فرض استوار می باشد که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن می باشد با هم در تضاد باشد و برای مالکان مشکل و هزینه­بر می باشد که نظارت کنند که مدیران چه کاری انجام می­دهند (ایزن هارت[1]، 1989؛ نقل از حیدری، 1383: 43).

  1. مساله تسهیم ریسک

مساله تسهیم ریسک بر این فرض استوار می باشد که مالک و مدیر، طرز فکرهای متفاوتی درمورد ریسک- که تبیین کننده مسیرهای مختف عملکرد آن دو می باشد- دارند (شانکمن[2]، 1999؛ نقل از حیدری، 1383: 43).

[1] Eisenhardt

[2] Shankman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری