مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- افشا

متداولترین نظریه در مورد افشا، افشای کافی می باشد که گویای حداقل افشای مورد نیاز می باشد و یا به تعبیری دیگر مفهوم افشای کافی اظهار کننده این موضوع می باشد که صورت های مالی نباید گمراه کننده باشد.

واژه افشای اطلاعات در گستره ترین مفهوم خود به معنی چیزی غیر از ارائه اطلاعات نمی باشد. حسابداران می کوشند این عبارات را مفهومی دقیق تر به کار ببرند وهدف آنها ارائه اطلاعات مالی درمورد شرکت می باشد که از طریق گزارشات مالی ( معمولاٌ دو قالب گزارشات سالانه ) ارائه می گردد. گاهی مفهوم این عبارت بازهم محدوتر می گردد و مقصود اطلاعاتی می باشد که در محتوای صورتهای مالی گنجانده نشده می باشد. موضوع افشای اطلاعات در ترازنامه ، صورت  سود وزیان و صورت جریان های نقدی زیر عنوان شناخت و اندازه گیری با تعیین ارزش اقلام قرار می گیرد. از دقیق ترین دیدگاه افشای اطلاعات شامل بحث های مدیریت ، تجزیه وتححلیل ، یادداشت های پیوست صورتهای مالی و صورت حساب های مکمل می گردد.

در بازار جهانی کنونی منابع اطلاعاتی ، در خارج از صورت های مالی که اطلاعات را افشا می نمایند به صورت یکی از منتابه بسیار مهم درآمده اند. در مورد شیوه تعیین ارزش اقلام اختلاف نظر زیادی هست. برای مثال ، شیوه ثبت سرقفلی در شرکتهای مختلف بسیار متفاوت می باشد. در چنین شرایطی اظهار واقعیت ها ( افشای اطلاعات ) خواننده را قادر می سازد که از نظر شیوه ارائه اطلاعات ابراز رضایت کند . اگر این اقلام در محتوای صورت های مالی شناسایی ( ثبت و گزارش ) شوند، آن گاه بایستی از نظر تعیین ارزش اقلام اطلاعات مربوط به سیاست های حسابداری افشا ود. کمیته استانداردهای بین امللی حسابداری ابراز داشت :

صورتهای مالی بایستی واضح وقابل درک باشند. آنها بر پایه سیاست های حسابداری قرار دارند، این سیاست ها در شرکت های گوناگون متفاوت هستند، هم در یک کشور و هم در کشورهای مختلف افشای اطلاعات دربازه سیاسیت های مهم شرکت که صورتهای مالی بر آن اساس تهیه می شوند نقشی مهم وحیاتی اعمال می کنند وباید به گونه ای ارائه گردد که خوانندگان بتوانند آنها را به صورتی دقیق و درست درک نمایند.

هیئت اصول حسابداری در بیانیه شماره 22 به نام افشای اطلاعات درمورد سیاست های حسابداری که در 1972 منتشر نمود ، همین دیدگاه را تأیید نمود. (هندریکسن [1]، 1977)

2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، جایگاه مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی، و ریسک شرکتهای تابعه ( بوشمان و سمیث[2] ، 2003 )  اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می گردد؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).

دسته اول: ویش وانات و کافمن [3] بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به‌موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده می باشد.

دسته دوم: فلورینی[4] شفافیت را به‌عنوان افشای اطلاعاتی به‌وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه پاسخگویی ضروری می باشد، بر شمرده می باشد. وی معتقد می باشد شفافیت ابزاری می باشد برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف تهیه‌کننده و بهره گیری‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گیری از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده می باشد و دیدگاه مسئولیت پاسخگویی عمیقتری در بر دارد (تجویدی، 1387). به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با پاسخگویی دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این می باشد که بازار،‌ شرکتها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند.

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی می باشد، زیرا شرکتها به مقصود اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانونگذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.

مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آنها، کیفیت در اطلاعات خروجی می باشد (طاهری، 1389).

2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

افشای داوطلبانه،‌ افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی می باشد که به‌وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده می باشد. افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی می باشد. شرکت‌هایی که به‌گونه داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنند که به‌وسیله مراجع قانونگذار اجباری برای ارائه آنها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار کوشش می‌کنند و از این‌رو به‌واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی 2009)

شفافیت اندک و نبود تقارن اطلاعات، ارتباط‌ای عادی دارند. شفافیت اندک نشان می‌دهد که اطلاعات کافی برای ارتباط مستقر کردن با سرمایه‌گذار وجود ندارد. پس یک نبود تقارن اطلاعاتی بین افراد مطلع و آنهایی که مطلع نیستند مستقر خواهد بود. چنین نبود تقارن اطلاعاتی منجر به صرف اطلاعات زیادی می گردد.

در یک بازار کارا، ارزش شرکت به‌صورت ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده با نرخ مناسب بازده تعدیل‌شده از لحاظ ریسک تعریف می گردد. پس هدف از افشای مالی، تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی به‌موقع بودن و قطعیت نداشتن جریانهای نقدی آینده می باشد. اطلاعات مفید تهیه‌شده از طریق افشای داوطلبانه، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و سایر بهره گیری‌کنندگان از افشای اطلاعات شرکت را در جایگاه مناسب‌تری برای تخصیص منابع اقتصادی قرار می‌دهند (همان منبع).

[1] Hendrksen, Eldon S

[2] Bushman and Smith

[3] Vishwanath and Kaufmann

[4] Florini

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید