مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها

 به‌طورکلی هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ها می باشد. پس، این پژوهش از نوع پژوهش­های کمی می باشد که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی بهره گیری می­کند و بر اساس فرضیه­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام می­گردد. از این دسته پژوهش­ها زمانی بهره گیری می­گردد که معیار اندازه‌گیری داده­ها کمی می باشد و برای استخراج نتیجه­ها از فن­های آماری بهره گیری می­گردد (نمازی، 1382: 64).

در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای و میدانی بهره گیری‌شده می باشد. برای نگارش و جمع­آوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده‌ها و اطلاعات موردنیاز اکثراً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار تدبیر پرداز بهره گیری‌شده می باشد.

1-7-2- متغیرهای پژوهش

 در این پژوهش تجدید ارائه صورت‌های مالی به‌عنوان متغیر مستقل، انواع شاخص‌های رشد (رشد سود خالص، رشد فروش، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل) به‌عنوان متغیرهای وابسته و اندازه، اهرم مالی، سود تقسیمی و سودآوری شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی هستند.

1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه­ آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1384 الی 1392 می باشد. در پژوهش حاضر از نمونه­گیری آماری بهره گیری‌نشده می باشد اما شرکت­های مورد مطالعه بر اساس محدودیت­های زیر انتخاب‌شده‌اند:

 1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفند ماه و در بازده زمانی مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند. تا شاخص‌های محاسبه‌شده در پایان سال مالی دارای تطابق زمانی لازم باشند.
 2. به دلیل تفاوت نوع فعالیت شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ این شرکت‌ها از نمونه خارج‌شده‌اند.
 3. اطلاعات مالی موردنیاز به­مقصود استخراج داده­های موردنیاز در دسترس باشد.

1-7-4- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش، برای تجزیه‌ و تحلیل اولیه داده­ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار 2013 Excel و به‌مقصود انجام آزمون‌های آماری مطرح‌شده از نرم‌افزار 7 Eviews بهره گیری‌شده می باشد. فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرارگرفته‌اند.

1-7-5- بهره گیری‌کنندگان از نتایج پژوهش

 نتایج این پژوهش می‌تواند برای سازمان‌ها و اشخاص زیر مفید واقع گردد:

 1. اعتباردهندگانی که برای تعیین ارزش شرکت بر برنامه‌ریزی مالی و رشد شرکت تکیه می‌کنند.
 2. سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر بهره گیری‌کنندگان از صورت‌های مالی که نگران پیامدهای منفی تجدید ارائه و چشم‌انداز آینده‌ی شرکت خواهند بود.
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی، زیرا از دیدگاه تنظیم مقررات و استانداردها، داشتن درک گسترده‌ای از پیامدهای منفی تجدید ارائه ازجمله کاهش رشد شرکت سودمند می باشد.
 5. سازمان بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس.
 6. مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 7. تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس.
 8. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال پژوهش:

برای رسیدن به اهداف پژوهش، سؤال‌های‌ زیر طراحی‌شده­ می باشد:

 1. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
 2. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
 3. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌ها شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟
 4. آیا بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت ارتباط معناداری هست یا خیر؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید