مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده‏ ها

گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، بایستی به گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی می باشد که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و سپس به اختصار سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه گیری می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می‌یابد. به بیانی دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن گونه که هست کشف می کند. پس، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌گردد و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد گردید. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر بایستی داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، 1385: 162).

این پژوهش کاربردی می باشد. طرح پژوهش آن از نوع نیمه‌ تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. از روش پس‌رویدادی زمانی بهره گیری می گردد که محقق پس از وقوع رویدادها به مطالعه موضوع می‌پردازد، اضافه براین، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (عبدالخلیق و آجین­کیا ، 1379: 35).

در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بهره گیری می گردد. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می گردد و داده­های پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گیری از نرم‌افزارهای دناسهم، صحرا و تدبیر‌پرداز انجام می گردد. همچنین داده­های مورد نیار در کار میدانی از طریق پرسشنامه (پرسشنامه وزن دهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد) جمع­آوری شده می باشد.

3-4-1- جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولأ در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهش‌گر مایل می باشد درمورد صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری بایستی جامع و مانع باشد. به بیانی دیگر، این تعریف بایستی چنان اظهار گردد که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همۀ واحد‌های مورد مطالعه را در بر گیرد و در عین حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعۀ آن‌ها پرداخته گردد، جلوگیری به اقدام آید (سرمد و همکاران، 1384: 177).

جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طی دوره زمانی 1386 الی 1390 تشکیل می­گردد که شرایط زیر را داشته باشند:

 1. تا پایان اسفند ماه سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 2. سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 3. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
 4. شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
 5. شرکت­ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره‌های مورد نظر تغییر داده باشند.
 6. شرکت­ها نباید در طی دوره‌های مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
 7. اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386الی 1390 به گونه کامل ارائه کرده باشد.
 8. جزء شرکت­های سرمایه­گذاری نباشد.
 9. صنایع مورد نظر، غیر از 10 صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

 1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
 2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری