مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-8-2-2- ارزش ­افزوده ­بازار

 استوارت ارزش افزوده­ ­بازار را به عنوان مازاد ارزش ­بازار سرمایه (بدهی وحقوق صاحبان سهام) نسبت به ارزش­ دفتری آن تعریف می­کند.

ارزش افزوده بازار – سرمایه ­به­کارگرفته ­شده = ارزش­ بازار شرکت

ارزش افزوده­ی بازار معیار ارزش انباشته ایجاد شده توسط مدیر نسبت به مازاد سرمایه بکارگرفته شده می باشد. پس، معیار برون سازمانی ارزیابی عملکرد مدیریت به شمار می رود. از دیدگاه نظریه­های مدرن مالی، ارزش افزوده بازار کم و بیش همان ارزش فعلی شرکت می باشد. ارزش افزوده­ بازار نشان می­دهدکه چگونه یک شرکت به گونه موفقیت آمیز، سرمایه­ی خود را بکار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش­بینی و برنامه ریزی کرده می باشد. اگرچه هدف نهایی هر شرکت حداکثرسازی ارزش افزوده بازار می باشد، اما  نمی­توان از این معیار به عنوان راهنمایی برای تصمیم­گیری جاری یا بلند مدت سرمایه­گذاری بهره گیری نمود؛ زیرا ارزش افزوده بازار صرفاً زمانی کاربرد دارد که ساختار واحد تجاری به صورت یک شرکت سهامی عام باشد و سهام آن در بازار قیمت گذاری و معامله گردد؛ هر چند برای شرکت های سهامی عام نیز ارزش افزوده بازار در سطح کلی محاسبه می­گردد و نمی­تواند برای یک بخش، واحد تابعه یا خط تولید تعیین گردد (مجتهد زاده وحسن زاده، 1387).

ارزش افزوده­ی بازار انعکاسی از ثروت انباشته برای سهامداران می باشد. از نظر عملی شاخص MVA، ارزیابی بازار از بهره گیری­ اثربخش مدیر یک شرکت می باشد که از منابع کمیاب تحت کنترل خود بهره گیری کرده می باشد و بدین مقصود جایگاه خود را در شرکت تثبیت کرده می باشد. MVA از مفهوم EVA گرفته شده می باشد، EVA خالص ارزش فعلی یک شرکت می باشد و MVA معادل کل ارزش فعلی مورد انتظار آتی یک شرکت می باشد، پس MVA برآوردی از ارزش فعلی مورد انتظار EVA می باشد ( چنگ و همکاران[1]، 2007).

ارزش افزوده بازار = EVA1 / (1+c)1 + EVA2 / (1+c)2 +… EVAn / (1+c)n

اگر MVA مثبت باشد، شرکت در بازار جذابیت زیادی دارد زیرا به سهامداران پاداش می­دهد. ارزش افزوده­ی بازار بهترین معیار خارجی برای ارزیابی عملکرد مدیریت در دوره­ بلندمدت می باشد (یالشین و همکاران، 2012: 359).

اولین مسأله که متوجه این معیار می­گردد این می باشد که سرمایه بر اساس ارزش دفتری مشخص می­گردد و آیتم­هایی همچون R&D[2] و آموزش به عنوان هزینه نگریسته می­شوند و سرمایه­ای نیستند. قیمت سهم که عنوان اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار می باشد بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد. برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامه­های ایجاد انگیزه معمولا ارزش افزوده بازار نمی­تواند کارساز باشد. ارزش افزوده بازار را بایستی در مورد کل شرکت بکار برد.

فرض کنید یک شرکت با سرمایه­ای معادل 100 دلار شروع و پس از 3 سال ارزش آن برابر 120دلار می باشد. واضح می باشد که ارزش افزوده ایجاد شده براساس MVA برابر 20، یعنی

(100 – 120) می­باشد. حال اگر هزینه شرکت 10 درصد باشد پس نرخ بازده مورد انتظار که یک سرمایه­گذار انتظار دارد عبارت می باشد از 133 = 1/1×100. در حقیقت شرکت نه تنها ارزشی ایجاد نکرده بلکه آن را از بین برده می باشد. (133-120)

مشکل دیگر در ارتباط با MVA این می باشد که نمی­تواند بازده نقدی سهامداران را حساب کند. این مسأله زمانی عیان می­گردد که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم. فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کرده­اند و ارزش بازار برابر دارند. در این صورت MVA آنها برابر می باشد، اما ممکن می باشد که یکی از شرکتها هیچ بازدهی برای سهامداران به دست نیاورده در صورتیکه دومی پایدار آن را می­پردازد. پس این شاخص هم نمی­تواند معیار دقیقی برای مطالعه عملکرد بین دو شرکت باشد. (داوری­فر، 1383: 20)

مشکل دیگر در ارتباط با MVA این می باشد که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد می­گردد (داوری­فر، 1383: 20) .

اما یک ایراد دیگر نیز بر این شاخص وارد می باشد. MVA یک معیار مطلق می باشد. قضاوت براساس مقدار مطلق به این معنی می باشد که شرکت­هایی که سرمایه زیادی دارند براساس معیار عملکرد MVA در بالا قرار می­گیرند، یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارایی، اثر بیشتری روی MVA دارد. پس مقایسه شرکتهایی که اندازه گوناگونی دارند براساس MVA منطقی نیست (آرنولد[3] و گلن[4]، 1998؛ نقل از حیدری 1383: 52).

[1] Cheng et al

[2] Research & Development

[3] Arnold

[4] Gelen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی جدید در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه نمود؟

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید