عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- اقلام تعهدی

سود و وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و از آن در بسیاری از تصمیم­گیری­های مالی از قبیل ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­گردد. زمانی که سود بر اساس مبنای
تعهدی اندازه­گیری می­گردد، بین سود و جریانات نقدی عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد­، تفاوت
به­وجود می­آید. این تفاوت بین سود و جریانات نقدی عملیاتی با عنوان اقلام تعهدی تعریف می­گردد (حقیقت و بختیاری، 1390: 89). تعریف­های متفاوتی از اقلام تعهدی ارائه شده می باشد، به عنوان نمونه، سجادی­نژاد و اکبری (1385) اقلام تعهدی را درآمد­ها و هزینه­هایی می­دانند که به دلیل سررسید نشدن تاریخ دریافت یا پرداخت در حساب­ها ثبت نشده­اند و در پایان دوره مالی تحت عنوان درآمد­های دریافتنی یا معوق و هزینه­های پرداختنی یا معوق ثبت می­گردد (سجادی­نژاد و اکبری، 1385: 21). دهارن[1] تفاوت بین سود و وجه نقدی که از قوانین و
ثبت­های حسابداری ناشی می­گردد را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­کند (دهارن، 2003: 1).

با در نظر داشتن تعاریف بالا، سود به دو جزء نقدی و تعهدی تقسیم می­گردد. مبنای تعهدی به عنوان بخشی از الگوی
نهایی حسابداری امروزی، علی­رغم بهره­مندی از مزایای متعدد دارای معضلات عدیده­ای نیز می باشد. مهم­ترین ایراد
وارده بر مبنای تعهدی، عینی­نبودن اعداد و ارقام، بویژه رقم سود، در مقایسه با مبنای نقدی می باشد. در واقع، به­دلیل
وجود عواملی مثل قضاوت، تخصیص و برآورد، عینی­نبودن جزء جدانشدنی مبنای تعهدی به شمار می­آید
(حقیقت و بختیاری، 1390: 89) اما بخش نقدی سود حسابداری به­دلیل این­که معیار عینی­تری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری می باشد، کم­تر می­تواند دستکاری گردد و جزء تعهدی آن می­تواند به­مقصود دست یافتن مدیران به هدف­های مورد نظرشان دستخوش تغییرات قرار گیرد (جونز، 1991: 194). در نتیجه، بخش تعهدی سود در ارزیابی عملکرد شرکت­ها تأثیر بسیار مهمی اعمال می­کند. پس، سرمایه­گذاران و بهره گیری­کنندگان از اطلاعات و صورت­های مالی بایستی به اقلام تعهدی تهیه شده به­وسیله نظام حسابداری توجه خاصی داشته باشند.

بر طبق پژوهش­های پیشین (جونز، 1991؛ دیچو[2]، 1994؛ گانگ و همکاران[3]، 2009؛ و مدرس و حصار­زاده، 1387) اقلام تعهدی به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم می­گردد که در ادامه به تفکیک مورد بحث قرار می­گیرد.

2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری

جونز اقلام تعهدی اختیاری را اقلامی تعریف می­کند که ناشی از رویداد­های درون شرکت می باشد و با عوامل بیرون از شرکت ارتباط­ای ندارد (جونز، 1991: 210). اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت می باشد از اقلام تعهدی که مدیریت می­تواند کنتر­ل­هایی روی آن­ها اعمال کند، مانند موجودی کالا، حساب­های دریافتنی و پرداختنی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک (مرادزاده­فرد و همکاران، 1392: 18-17).

حسابداری تعهدی، به مدیران در تعیین سود در دوره­های زمانی متفاوت حق انتخاب اعطاء می­کند. در واقع، تحت این نوع از نظام حسابداری، مدیران کنترل چشم­گیری بر زمان تشخیص بعضی اقلام هزینه مانند هزینه­های تبلیغات و مخارج پژوهش و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در نظام حسابداری تعهدی، با گزینه­های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمد­ها نیز روبرو هستند، مانند تشخیص سریع­تر درآمد از طریق انجام فروش­های نسیه که این­گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان مدیریت سود یاد می­گردد (تئو و همکاران[4]، 1998: 1938). دی­جورج و همکاران[5]، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود به­وسیله مدیریت برای حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیم­های خاص مانند پیش­بینی تحلیل­گران و یا برآورد طریقه سود­های قبلی برای پیش­بینی سود­های آتی تعریف می­کنند (دی­جورج و همکاران، 1999: 3).

مدیریت سود با در نظر داشتن نتایج پژوهش­های پیشین (مهدوی و زارع­حسین­آبادی،1390؛ خواجوی و همکاران، 1391؛ ثقفی و جمالیان­پور،1392؛ تسای[6] و چیو[7]، 2009؛ و هوگلاند[8]، 2012) قضاوت­های مدیران در گزارشگری مالی برای بهتر نشان­دادن وضعیت شرکت یا گمراه­کردن بهره گیری‌کنندگان صورت­های مالی می باشد و اقلام تعهدی اختیاری نشان­دهنده مدیریت سود می باشد. پس، به نظر می­رسد که شرکت­های دارای بحران مالی به مقصود رهایی­یافتن از هزینه ­­های ناشی از بحران مالی و ورشکستگی، دست به مدیریت سود بزنند.

2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری

جونز (1991) اقلامی را که به عوامل بیرون از سازمان مربوط می­گردد و مدیریت هیچ­گونه دخالتی در آن ندارد و حتی نمی­تواند آن را تغییر دهد، اقلام تعهدی غیراختیاری تعریف می­کند (جونز، 1991: 211). فرانسیس و همکاران[9](2004)، اقلامی را که در الگوی تجاری شرکت­ها و محیط عملیاتی آن­ها به وجود می­آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن­ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت­های تجاری شرکت ایجاد شده می باشد، را اقلام تعهدی غیراختیاری می­نامند (فرانسیس و همکاران، 2004: 969).

اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت می باشد از اقلام تعهدی که مدیریت نمی­تواند کنترل­هایی روی آن­ها
اعمال کند مانند هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان (مرادزاده فرد و همکاران، 1392: 18-17).

[1] Dharan

[2] Dechow

[3] Gong et al.

[4] Teoh et al.

[5] Degeorge et al.

[6] Tsai

[7] Chiou

[8] Hoglund

[9] Francis et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری